Tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô

Rate this post

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp truy cập trực tuyến tới 625 điểm cầu trên địa bàn Thủ đô với sự tham gia của 26.374 đại biểu.

Hà Nội: Trực tuyến toàn thành phố Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa
Các đại biểu dự tại điểm cầu Trụ sở Thành ủy Hà Nội

Ngày 22/02/2022, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ / TU của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ”.

Theo đó, Nghị quyết có mục tiêu tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; các sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, có thương hiệu, thúc đẩy du lịch và xuất khẩu phát triển.

Mục tiêu là tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, bảo đảm phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. , có tốc độ, mật độ và giá trị gia tăng cao; hoạt động chuyên nghiệp, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; các sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu.

Thành phố tập trung đầu tư phát triển một số lĩnh vực tiềm năng, lợi thế của Thủ đô như: Du lịch văn hóa; Biểu diễn nghệ thuật; Đồ thủ công; Thiết kế; Quảng cáo; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Phim ảnh; Thời trang; Ẩm thực; Phần mềm và trò chơi giải trí; Truyền hình và Đài phát thanh; Xuất bản … phù hợp với thực tiễn Thủ đô và từng thời kỳ cụ thể.

Mục tiêu đến năm 2025, công nghiệp văn hóa Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; hoàn thành việc rà soát, lồng ghép Quy hoạch phát triển công nghiệp văn hóa vào Quy hoạch chung thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cải thiện kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại, ưu tiên bố trí quỹ đất theo quy hoạch phân khu 2 bên bờ sông Hồng để phát triển công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống chỉ tiêu thống kê, thực hiện số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu số để bảo đảm phát triển công nghiệp văn hóa một cách liên thông, chuyên nghiệp; đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng cao, đa dạng, độc đáo, có thương hiệu, đậm đà bản sắc văn hóa Hà Nội; đầu tư, tôn tạo hệ thống thiết chế văn hóa, di tích quốc gia và Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long ..; giữ vững và phát triển thương hiệu Thủ đô nghìn năm văn hiến, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”. Phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của Thành phố.

Hà Nội: Trực tuyến toàn thành phố Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phóng truyền đạt những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết 09-NQ / TU

Đến năm 2030, công nghiệp văn hóa của Thủ đô cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Hà Nội nằm trong nhóm các thành phố có nền công nghiệp văn hóa phát triển hàng đầu, có thương hiệu, sản phẩm có uy tín, sức cạnh tranh cao với các thành phố trong khu vực; là “Thành phố sáng tạo” có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực Đông Nam Á. Phấn đấu doanh thu từ các ngành công nghiệp văn hóa tăng dần qua từng năm, đóng góp khoảng 8% GRDP của Thành phố.

Đến năm 2045, công nghiệp văn hóa Thủ đô là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện, là động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển, là tiền đề để xây dựng Hà Nội có chất lượng sống. cao; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn diện và bền vững; trở thành “Thành phố sáng tạo” của Châu Á, thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm lớn về văn hóa và du lịch độc đáo, có sức cạnh tranh quốc tế. Hình thành một số công trình văn hóa mới cho Thủ đô và Việt Nam, mang tính biểu tượng văn hóa tầm cỡ khu vực và thế giới. Phấn đấu đóng góp khoảng 10% GRDP của Thành phố.

Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội xác định đổi mới tư duy, nhận thức về phát triển công nghiệp văn hóa là quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài, không ngừng được bổ sung, hoàn thiện trong quá trình phát triển văn hóa. phát triển, xây dựng. Công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mới, cần có bước đi phù hợp, có cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Thành phố.

Theo đó, tập trung xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa; hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp văn hóa, bảo đảm phát triển đồng bộ trong phát triển kinh tế – xã hội chung của Thủ đô.

Rà soát, cập nhật “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội” vào điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thành phố; đề xuất các giải pháp đầu tư mới hoàn thiện kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên bố trí quỹ đất theo quy hoạch phân khu 2 bên bờ sông Hồng và các khu vực phát triển đô thị, khu đô thị. chợ vệ tinh để xây dựng các công trình văn hóa, du lịch …; đồng thời bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội cho từng địa phương để đảm bảo sự thống nhất về quan điểm, mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô và của cả nước tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù của Thủ đô nhằm phát huy sức sáng tạo dựa trên nguồn lực công nghiệp và văn hóa để phát triển bền vững như: Chuyển hóa các di sản công nghiệp, nhà ở, biệt thự cũ, di sản đô thị, di sản ký ức thành di sản văn hóa mới; phát triển các sản phẩm, nghề thủ công truyền thống … Có cơ chế, chính sách khuyến khích, xúc tiến đầu tư, phát huy các loại hình công nghiệp văn hóa. Chú trọng cơ chế bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của việc thực thi và khai thác quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Trực tuyến toàn thành phố Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội

Hà Nội cũng chú trọng phát triển thị trường công nghiệp văn hóa tại các khu vực tiềm năng, lợi thế như đô thị, làng nghề truyền thống thông qua các chương trình đào tạo, liên kết với các chuyên gia quốc tế. nâng cao năng lực sáng tạo, hướng tới thị trường quốc tế.

Lựa chọn xây dựng các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao để quảng bá công nghiệp văn hóa Hà Nội ra cả nước và thế giới, kết hợp với du lịch và các hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Để thu hút và hỗ trợ đầu tư, Thành phố định hướng quy hoạch, bố trí quỹ đất, nguồn lực đầu tư của nhà nước và ngoài nhà nước cho các công trình, dự án phát triển văn hóa chất lượng cao, trong đó: ưu tiên phát triển không gian công cộng, điểm du lịch văn hóa, vui chơi giải trí. , biểu diễn nghệ thuật, không gian phố đi bộ, điểm mua sắm, mở rộng tạo không gian văn hóa cho cộng đồng.

Thực hiện quyết liệt một số dự án, quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, đồng thời với việc xây dựng mới một số công trình văn hóa. , hình thành biểu tượng văn hóa mới cho Thủ đô và có tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch.

Thực hiện các chính sách ưu đãi, tăng cường xúc tiến đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế, tiềm năng như nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, phần mềm, trò chơi. giải trí, du lịch văn hóa, ẩm thực … Phát triển mạng lưới doanh nghiệp văn hóa, trong đó hình thành một số tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Leave a Comment