Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đặt kế hoạch doanh thu gần 30.000 tỷ đồng

Rate this post

(thitruongtaichinhtiente.vn) – Tập đoàn Cao su Việt Nam (mã chứng khoán GVR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2022 lần lượt là 29.707 tỷ đồng và 5.340 tỷ đồng.
Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 với doanh thu công ty mẹ 3.970 tỷ đồng vượt 4,5% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 2.334 tỷ đồng vượt 13% kế hoạch, doanh thu hợp nhất 28.351 tỷ đồng vượt kế hoạch. 5% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 5.340 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch. Cổ tức tiền mặt 4,1% chỉ bằng 68,3% kế hoạch.

Năm 2022, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ đạt 4.460 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 2.300 tỷ đồng năm 2021. Doanh thu hợp nhất 29.707 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm 2021. , lợi nhuận sau thuế hợp nhất 5.340 tỷ đồng, bằng năm 2021. Cổ tức năm 2022 dự kiến ​​5%. Tập đoàn cũng có kế hoạch đầu tư 2.360 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng cơ bản 1.278,2 tỷ đồng, gấp 277 lần năm 2021, đầu tư tài chính dài hạn 1.082 tỷ đồng, gấp 3,5 lần năm 2021.

Tại Đại hội, Chủ tịch Tập đoàn đã chia sẻ thêm thông tin về hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, theo đó, Tập đoàn có 5 mảng kinh doanh chính: Trồng, khai thác và chế biến mủ cao su; Xử lý gỗ; Sản phẩm công nghiệp cao su; Đầu tư kinh doanh khu công nghiệp; Nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, mảng kinh doanh mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn nhất hiện nay là mủ cao su. Năm 2022, thời tiết năm 2022 được dự báo sẽ thuận lợi giúp sản lượng khai thác vượt kế hoạch 6 – 8%, tuy nhiên công ty cũng gặp khó khăn là giá nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí lương cơ bản dự kiến ​​tăng …

Ngoài ra, Tập đoàn có định hướng phát triển mạnh về phân khúc Khu công nghiệp đang trình cấp có thẩm quyền nhưng đến nay vẫn còn vướng mắc về cơ chế đất đai chưa được giải quyết. Trong năm nay, nếu các vấn đề về cơ chế đất đai được giải quyết, Tập đoàn có khả năng đạt kết quả vượt kế hoạch.

Diện tích trồng cao su của Tập đoàn khoảng 400.000 ha, trong đó vùng Đông Nam Bộ khoảng 150.000 – 160.000 ha, Tây Nguyên khoảng 70.000 ha, duyên hải miền Trung khoảng 30.000 ha, miền núi phía Bắc khoảng 26.000 ha. , ngoài ra ở Campuchia khoảng 90.000 ha và Lào khoảng 30.000 ha.

Năm 2021, năng suất mủ bình quân đạt xấp xỉ 1,51 tấn / ha, năm 2022 dự kiến ​​năng suất sẽ tăng nhưng không nhiều. Thị trường tiêu thụ cao su của Tập đoàn Cao su tại Trung Quốc chiếm khoảng 20 – 30% sản lượng, còn lại là Mỹ, Hàn Quốc, Châu Âu… Do đó, sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn không quá phụ thuộc. vào thị trường Trung Quốc. Giá bán mủ cao su bình quân năm 2021 của Tập đoàn khoảng 39 triệu đồng / tấn, giá bán bình quân 6 tháng đầu năm 2022 cũng khoảng 38-39 triệu đồng / tấn. Tập đoàn kỳ vọng giá bán bình quân năm 2022 bằng giá bán bình quân năm 2021.

Lợi nhuận của Tập đoàn chủ yếu từ bán mủ cao su và thanh lý gỗ cao su. Lợi nhuận từ bán mủ cao su khoảng 2.400 – 2.500 tỷ đồng. Diện tích cao su thanh lý khoảng 10.000 ha, ước tính lợi nhuận đến năm 2022 đối với cây cao su thanh lý khoảng 1.600 – 1.800 tỷ đồng. Khối cao su và thanh lý gỗ chiếm khoảng 50% lợi nhuận của Tập đoàn, chế biến sản phẩm gỗ đóng góp 10% lợi nhuận, khu công nghiệp chiếm 12%, còn lại là các mảng khác.

Tập đoàn đang lập phương án thoái vốn trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước phê duyệt, sau khi xin ý kiến ​​Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Tập đoàn sẽ thuê đơn vị tư vấn để thực hiện các thủ tục thoái vốn theo quy định. . Tập đoàn sẽ quyết định thời điểm thoái vốn nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và đảm bảo kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Là Tập đoàn kinh tế nông nghiệp lớn nhất Việt Nam, những năm đầu sau cổ phần hóa, Tập đoàn Cao su đã tăng trưởng khá mạnh: doanh thu năm 2018 là 14.090 tỷ đồng, năm 2021 là 26.226 tỷ đồng. tăng 86% so với năm 2018). Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 2.544 tỷ đồng, năm 2021 là 5.340 tỷ đồng, gấp đôi năm 2018. Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2021, kết quả kinh doanh có dấu hiệu chững lại, lợi nhuận sau thuế quý IV / 2021 mới đạt. 1.786,6 tỷ đồng, bằng 1/2 quý IV / 2020. Với vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng và vốn hóa thị trường hiện tại đạt hơn 90.000 tỷ đồng, Tập đoàn Cao su nằm trong nhóm doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất VN30 và HoSE. Biến động giá cổ phiếu GVR có ảnh hưởng lớn đến chỉ số VN-Index.

Leave a Comment