Thái Thụy diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2022

Rate this post

Thái Thụy diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2022

Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022 | 16:48:57

17 lượt xem

Sáng 10/8, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Thái Thụy tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ cụm xã năm 2022.


Tiến hành các cuộc diễn tập về hoạt động của các cơ chế chuyển đổi địa phương sang các trạng thái quốc phòng trong trường hợp có chiến tranh.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2022, huyện Thái Thụy diễn ra tại 14 xã và được tiến hành trực tuyến đến cơ quan đầu não. Nội dung diễn tập vận hành theo cơ chế Đảng ủy lãnh đạo, chính quyền, cơ quan quân sự, công an xã làm tham mưu, làm nòng cốt trong triển khai, xử lý tình huống và hiệp đồng chiến đấu, gồm: 3 giai đoạn, 9 giai đoạn huấn luyện. các vấn đề. Trọng tâm là hoạt động của cơ chế nhằm giúp lãnh đạo cấp xã quán triệt sâu sắc, hiểu rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo địa phương vào các trạng thái quốc phòng trong thời kỳ chiến tranh.

Phần thực binh giải tán biểu tình, giải thoát con tin, tái chiếm các mục tiêu trong tình huống A2 và dân phòng triển khai nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó với bão số 2 đã thể hiện sự linh hoạt của các lực lượng vũ trang. địa phương trong việc xử lý các tình huống sát với thực tế.

Lực lượng dân quân cơ động huyện Thái Thụy tham gia đội hình diễn tập.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền địa phương trong chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. ; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trịnh Cường

Leave a Comment