Top 10 thần chú phổ hiền bồ tát được đánh giá cao nhất – https://essaha.info

Rate this post
https://essaha.info tổng hợp và liệt ra những thần chú phổ hiền bồ tát dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Bồ Tát Phổ Hiền là ai? Thần chú Phật Phổ Hiền Bồ Tát

 • Tác giả: Bồ
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(633 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Phổ Hiền Bồ Tát chính là thái tử thứ tư của vua Vô Chánh Niệm. Tên thật của ngài là Năng Đà Nô, thái tử cúng dường Phật Bảo Tạng và chúng sinh trong suốt 3 …

Xem ngay

2.Thần Chú Phổ Hiền Bồ Tát (Mantra Samantabhadra) – YouTube

 • Tác giả: Thần
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1031 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Chú Phổ Hiền Bồ Tát ( Samantabhadra Mantra ) Samaya – Sapayo

 • Tác giả: Chú
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1556 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.NHẠC THẦN CHÚ PHỔ HIỀN BỒ TÁT – Samaya Sapayo – YouTube

 • Tác giả: NHẠC
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(861 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

5.Thần Chú Phổ Hiền Bồ Tát (Samaya Sapayo) – YouTube

 • Tác giả: Thần
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1407 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Thần Chú Phổ Hiền Bồ Tát nghe thanh tịnh, vui vẻ – YouTube

 • Tác giả: Thần
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(899 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

7.Thần Chú Phổ Hiền Bồ Tát – M & Tôi

 • Tác giả: Thần
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1408 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

8.THẦN CHÚ CỦA PHỔ HIỀN BỒ TÁT… – Pháp Chân Thật – Phật Đạo

 • Tác giả: THẦN
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(995 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.THẦN CHÚ PHỔ HIỀN BỒ TÁT Samantabhadra Mantra Phiên Bản …

 • Tác giả: THẦN
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(359 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:

Xem ngay

10.Ý nghĩa tụng thủ hộ thần chú – Phatgiao.org.vn

 • Tác giả: Ý
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1194 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về thần chú phổ hiền bồ tát trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Leave a Comment