thành viên biết gì về chocolate?

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

Hãy xem những tín đồ của món chocolate này sở hữu biết những điều này?

Chocolate được bắt nguồn từ đâu?

Bạn biết gì về chocolate?

Hợp Hóa hóa học nào ko được tìm thấy trong chocolate?

Bạn biết gì về chocolate? - 1

Loại nào sở hữu nhiều caffeine nhất?

Bạn biết gì về chocolate? - 2

Hầu hết nguồn được phục vụ cacao của toàn cầu là tới từ đâu?

Bạn biết gì về chocolate? - 3

Hạt cacao là loại gì?

Bạn biết gì về chocolate? - 4

Nhà lãnh đạo quân sự nào nổi tiếng là người yêu thích chocolate?

Bạn biết gì về chocolate? - 5

Chocolate sữa được làm ra trước hết vào năm 1875 ở đâu?

Bạn biết gì về chocolate? - 6

doanh nghiệp chocolate nổi tiếng nào sẽ trải thanh chocolate trước hết vào năm 1842?

Bạn biết gì về chocolate? - 7

Loại nào ko phải là một loại cacao?

Bạn biết gì về chocolate? - 8

Mộc Trà