thành viên biết từng nào về vũ trụ Marvel?

Rate this post

Người sáng lập X-Men là người nào? 

Bạn biết bao nhiêu về vũ trụ Marvel?

người nào là người sẽ tạo ra Ultron-một? 

Bạn biết bao nhiêu về vũ trụ Marvel? - 1

Chiếc khiên của Captain America được làm từ loại nguyên liệu gì? 

Bạn biết bao nhiêu về vũ trụ Marvel? - 2

Hòn đá trên trán của Vision là hòn đá gì? 

Bạn biết bao nhiêu về vũ trụ Marvel? - 3

Sau ‘Civil War I’, Captain America được người nào hồi sinh? 

Bạn biết bao nhiêu về vũ trụ Marvel? - 4

nhân văn của Thor mang tên là gì? 

Bạn biết bao nhiêu về vũ trụ Marvel? - 5

Đây là dị nhân nào? 

Bạn biết bao nhiêu về vũ trụ Marvel? - 6

Apocalypse mang từng nào Horsemen để chở che mình? 

Bạn biết bao nhiêu về vũ trụ Marvel? - 7

Trong phim ‘Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer’, những siêu người hùng phải ngăn chặn những quân thù nào? 

Bạn biết bao nhiêu về vũ trụ Marvel? - 8

Mộc Trà