thành viên phân biệt động vật giỏi tới đâu

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

mang nhiều loại mang hình thù giống nhau nhưng thực hóa học nó mang tên gọi hoàn toàn khác đấy nhé! 

Đây là lạc đà Alpaca hay lạc đà llama (lạc đà ko bướu)?

ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau
Lạc đà Alpaca Lạc đà Llama

Đâu là con cái chồn opossum?

ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-1 ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-2

Đây là báo cheetah hay báo châu Phi?

ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-3
Báo cheetah Báo châu Phi

Đâu là con cái sư tử hải dương?

ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-4 ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-5

Đây là cá sấu alligator (mõm ngắn) hay cá sấu châu Phi?

ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-6
Cá sấu alligator Cá sấu châu Phi

Đâu là thú nạp năng lượng kiến?

ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-7 ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-8

Đây là cá heo hay cá nược (thuộc họ hàng cá heo hải dương)?

ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-9
Cá heo Cá nược

Đâu là con cái rùa cạn?

ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-10 ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-11

Đây là con cái bướm hay con cái ngài?

ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-12
con cái bướm con cái ngài

Đâu là voi Châu Á Thái Bình Dương?

ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-13 ban-phan-biet-dong-vat-gioi-den-dau-14

Ốc Sên

Leave a Reply

Your email address will not be published.