Thông báo xác minh chủ chòi nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Đồng

Rate this post

Qua kiểm tra, các đoàn phát hiện tại khu vực Cồn Đồng hiện có 5 chòi canh tác thủy canh không được người dân trông coi, sử dụng. Cụ thể: chòi số 1 có địa chỉ: 2280325.6866; 603340,3104. Túp lều số 2 có địa chỉ: 2280740.883; 603252,381. Túp lều số 3 có địa chỉ: 2280370,840; 604455,448. Túp lều số 4 có địa chỉ: 2279587,419; 604442.750. Túp lều thứ 5 có địa chỉ: 2279857,572; 604093,048.

Một trong nhiều chòi nuôi ngao ở vùng biển Vinh Quang
Một trong nhiều chòi nuôi ngao ở vùng biển Vinh Quang

UBND huyện Tiên Lãng thông báo, từ ngày 27/9 đến ngày 30/9/2022, ai là chủ sở hữu, sử dụng hợp pháp các chòi nêu trên liên hệ với UBND huyện qua Phòng NN & PTNT. thôn, huyện để làm thủ tục kê khai theo quy định. Địa chỉ liên hệ: Khu 2, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng. SĐT: 02253.883.313, thời gian làm việc trong giờ hành chính. Sau thời hạn trên, nếu không có ai tự nhận là chủ sở hữu hợp pháp hoặc người sử dụng số chòi nêu trên thì UBND huyện Tiên Lãng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Kiên

Leave a Comment