Thủy điện Đại Ninh sẵn sàng phòng, chống thiên tai năm 2022

Rate this post

Công ty Thủy điện Đại Ninh xác định, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 cần tập trung giảm thiểu thiệt hại, tăng cường các giải pháp thích ứng an toàn, đảm bảo mọi nguồn lực cho công tác này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng La Nina được dự báo sẽ tiếp diễn trong những tháng cuối năm và sẽ ảnh hưởng mạnh đến diễn biến của thiên tai trong năm 2022, từ tháng 10 đến tháng 11. Năm 2022, ở ven biển miền Trung và Tây Nguyên, lượng mưa có xu hướng tăng cao hơn trung bình nhiều năm, hình thái thiên tai từ nay đến cuối năm tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ngày 01/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09 / CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 09 / CT-TTg và mục tiêu đề ra là chủ động ứng phó với các dự báo thiên tai có thể xảy ra vào năm 2022, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã xác định công tác phòng, chống thiên tai. Năm 2022, cần tập trung giảm thiểu thiệt hại, tăng cường các giải pháp thích ứng an toàn, bảo đảm mọi nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai.

01-20220822104229050.png
Ngày hội Kiến nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngay từ đầu năm, Công ty đã ban hành Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, trong đó tập trung kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty, phân công trách nhiệm cụ thể. có thể cho các đơn vị; lập báo cáo hiện trạng đập, phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa thủy điện Đại Ninh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên các hạng mục công trình đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão …, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, diễn ra tại Công ty Thủy điện Đại Ninh ngày 14/7/2022 với sự tham dự của đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của Tỉnh Lâm Đồng, Tại các huyện, xã và các cơ quan ban ngành địa phương, ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai của Công ty chủ trì hội nghị cho biết: “Việc kiểm tra hiện trạng an toàn các hồ đập và hồ chứa theo Nghị định 114/2018 / NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa và Thông tư 09/2019 / TT-BCT của Bộ Công Thương về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện là mục tiêu cốt lõi. trong kế hoạch, kế hoạch thực hiện hàng năm của Công ty; Công ty tập trung huy động nhân lực và phối hợp với các cơ quan ban ngành trong công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tai nạn xảy ra. thiên tai trong phạm vi công trình mà đơn vị đang quản lý ”.

02-20220822104338922.png
Diễn tập phòng, chống thiên tai cấp Công ty năm 2022

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt công tác kiểm tra, phối hợp xử lý sự cố giữa các đơn vị và nâng cao kỹ năng vận hành cho đội ngũ nhân viên vận hành trong mùa mưa bão, Công ty đã tổ chức diễn tập. Phương án phòng, chống thiên tai với các tình huống giả định như: xử lý sự cố mất nguồn cung cấp cho đập tràn, xử lý sự cố không mở được tràn khi tiến hành xả lũ … để từ đó đưa ra các phương án xử lý. chủ động vận hành, điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình, hồ đập.

03-20220822104339446.png
Đào tạo kỹ năng tính toán và thao tác điều tiết hồ chứa cho người vận hành liên quan đến

Trong thời gian tới, nhất là trong thời kỳ cao điểm của mùa mưa lũ, các hình thái thời tiết bất thường dễ xảy ra; Để sẵn sàng thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, vận hành khai thác tối ưu hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình, Công ty đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm sẽ tích cực triển khai trong sắp tới như: quy định về trách nhiệm của các đơn vị theo Chỉ thị 09 / CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện vận hành hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai (QT 1895) và Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đại Ninh do UBND tỉnh ký ban hành (Quyết định 2910). Công ty cũng thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo lũ lụt từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phối hợp với Ban Kinh doanh thị trường điện của Tổng Công ty Phát điện 1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn. Điều động Hệ thống điện Quốc gia đấu thầu, lập lịch huy động đơn vị nhằm khai thác tối ưu nguồn nước phát điện, tạo khả năng phòng lũ cho các hồ chứa, hạn chế xả dư, đáp ứng nhu cầu cấp nước. Bình Thuận, cuối năm hồ sẽ tích nước.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm khắc phục những tồn tại về kỹ thuật của thiết bị, nâng cao tính sẵn sàng của thiết bị và công trình; cũng củng cố và tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập để đội ngũ vận hành chủ động trong mọi tình huống xả lũ. Công ty cũng chuẩn bị các vật tư cần thiết để xử lý nhanh chóng, chính xác khi có sự cố hệ thống thiết bị tại đập tràn.

04-20220822104339790.png
Điều tra Rãnh thoát nước định kỳ tại khu vực nhà máy

Hệ thống hành lang thoát lũ, hệ thống cảnh báo lũ vùng hạ du, rãnh thoát nước xung quanh chu vi hồ chứa, đập dâng, nhà máy, trạm được kiểm tra thường xuyên đảm bảo hoạt động tốt, không bị bồi lắng. hoặc xói mòn, không có nguy cơ cản trở dòng chảy.

Tính đến 24 giờ ngày 21/8/2022, mực nước hồ đạt 866,405m (mực nước dâng bình thường 13,6m và mực nước cao nhất trước lũ 11,6m), lưu lượng trung bình 10 ngày qua đạt 38 m3/ s, sản lượng điện phát lên Hệ thống điện Quốc gia là 825 triệu kWh, đạt 106% sản lượng điện theo kế hoạch năm do Tổng công ty Phát điện 1 giao (777 triệu kWh). Công ty Thủy điện Đại Ninh luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa lũ sắp tới và chuẩn bị mọi nguồn lực để đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Leave a Comment