Tình hình ‘kinh doanh’ của dự án khu kinh tế, khu công nghiệp Phú Yên 7 tháng đầu năm như thế nào?

Rate this post

Sản xuất kinh doanh tăng trưởng khả quan

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này về hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế (KKT) Nam Phú Yên và các Khu công nghiệp. khu công nghiệp) trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong 7 tháng đầu năm, Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) tỉnh Phú Yên thông báo chấm dứt hoạt động 2 dự án, cấp chủ trương đầu tư 1 dự án.

Lũy kế đến hết tháng 7 năm 2022, tại Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 117 dự án đầu tư (trong đó có 17 dự án có vốn đầu tư nước ngoài) với diện tích đất đăng ký. 449,78ha; vốn đầu tư đăng ký hơn 10.589 tỷ đồng và 35,78 triệu USD.

Cảng Vũng Rô là hạng mục hạ tầng quan trọng của Khu kinh tế Nam Phú Yên. Ảnh: Báo Đầu tư

Khu kinh tế Nam Phú Yên đã thu hút được 53 dự án đầu tư với diện tích đất đăng ký là 301,25ha; vốn đầu tư đăng ký hơn 5.288 tỷ đồng và 21.749 triệu USD.

Trong đó, có 23 dự án nằm ngoài khu công nghiệp với diện tích đất đăng ký là 169,77ha; vốn đầu tư đăng ký hơn 2.173 tỷ đồng và 0,75 triệu USD. 8 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh, 15 dự án đang trong quá trình triển khai đầu tư.

Tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 có 28 dự án đầu tư (23 dự án đang sản xuất kinh doanh, 5 dự án đang trong quá trình triển khai đầu tư) với diện tích đất đăng ký 58,29ha / 61,58ha. Tỷ lệ đất đã được cấp chủ trương đầu tư / IRC trên diện tích đất xây dựng nhà máy là 94,66%, với vốn đầu tư đăng ký hơn 2.629 tỷ đồng và 16,1 triệu USD.

Khu công nghiệp Hòa Hiệp 2 có 2 dự án (gồm 1 dự án đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và 1 dự án đưa vào hoạt động một phần và tiếp tục triển khai phần còn lại) với diện tích đất đăng ký là 73,18ha / 73,18ha. Tỷ lệ đất đã được cấp chủ trương đầu tư / IRC trên diện tích đất xây dựng nhà máy là 100%, vốn đầu tư đăng ký là 486 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.

Cũng theo BQL KKT, đối với các KCN nằm ngoài KKT, KCN An Phú có 40 dự án (33 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 7 dự án đang trong quá trình triển khai đầu tư) với diện tích đất. đăng ký 44,39ha / 48,18ha. Tỷ lệ đất đã được cấp chủ trương đầu tư / IRC trên diện tích đất xây dựng nhà máy là 92,13%, với vốn đầu tư đăng ký hơn 1.120 tỷ đồng và 11,26 triệu USD.

Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu KV1 có 22 dự án (20 dự án sản xuất kinh doanh, 2 dự án đang trong quá trình triển khai đầu tư) với diện tích đất đăng ký 64,59ha / 77,58ha. Tỷ lệ đất đã được cấp chủ trương đầu tư / IRC trên diện tích đất xây dựng nhà máy là 83,26%, với vốn đầu tư đăng ký hơn 1.648 tỷ đồng và 2,77 triệu USD.

Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu KV2 có 2 dự án (1 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh, 1 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai đầu tư, đang lập thủ tục đầu tư tại địa điểm mới) với diện tích đất đăng ký. 39,54ha / 59,52ha. Tỷ lệ đất đã được cấp chủ trương đầu tư / IRC trên diện tích đất xây dựng nhà máy là 66,43%, vốn đầu tư đăng ký là 2.532 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 7 tháng đầu năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án trong KKT Nam Phú Yên và các KCN rất khả quan. Doanh thu khoảng 4.591 tỷ đồng, đạt 63,7% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2022 là 7.200 tỷ đồng).

Kim ngạch xuất khẩu khoảng 138,2 triệu USD, đạt 76,8% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2022 là 180 triệu USD). Nộp ngân sách hơn 121 tỷ đồng, đạt 81,3% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2022 là 150 tỷ đồng).

Số lao động làm việc tại các dự án trong Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp là 10.400 người, đạt 99,05% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2022 là 10.500 người).

Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Mới đây, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên đã chủ trì buổi làm việc của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và các sở, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương. KKT, khu công nghiệp và các dự án do Ban quản lý KKT làm chủ đầu tư.

Tại đây, ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng BQL KKT Phú Yên đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc liên quan đến KKT, KCN. Cụ thể, đối với các dự án đầu tư công, hiện nay, việc triển khai các dự án đang gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (trong đó, TP Tuy Hòa 4 dự án, chợ xã Đông Hòa 3 dự án).

“Mặc dù thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, các ngành khẩn trương giải quyết, tháo gỡ khó khăn nhưng vẫn còn nhiều tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm. Ban Quản lý KKT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung. về việc giải quyết để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh ”, ông Hùng nói.

Đồng chí Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, Ban Quản lý KKT phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phương án. phê duyệt. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040.

Ngoài ra, cần rà soát, đề xuất lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong Khu kinh tế Nam Phú Yên đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh chồng chéo; sớm xây dựng danh mục các dự án thu hút, kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào KKT Nam Phú Yên trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thu hút đầu tư.

Đồng chí Lê Tấn Hổ cũng giao các sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ, phối hợp với các địa phương tập trung tháo gỡ. giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch, nhất là nguồn vốn Trung ương. được bố trí cho các dự án vào năm 2022.

Leave a Comment