Tính toán các con số, màu sắc phù hợp với từng mệnh tuổi

Rate this post

(Xây dựng) – Lựa chọn màu sơn nhà phù hợp là một việc vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Việc chọn màu sắc phù hợp, hay màu hợp với phong thủy vừa thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ vừa mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Màu sắc phù hợp với tuổi, hợp phong thủy có thể giúp con người thay đổi vận mệnh, vượt qua mọi khó khăn trở ngại để rước tài lộc và đạt được mọi thành công trong cuộc sống. Vậy làm sao để biết mình thuộc mệnh gì và hợp với màu nào, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.Tôi rất nhanh chóng nhảy đến trước mặt ông già của tôi
Hình minh họa (Nguồn: Internet).

Nam mệnh

Mệnh Kim (Quài Cấn, Đoài), gồm những người sinh năm: 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012, 2021, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011, 2020, 2029.

Màu sắc và số phù hợp: Vàng, nâu, đất son, trắng, kem, trắng ngà; số 0, 2, 5, 8, 6, 7.

Kinh khủng với các màu và số: Đỏ, hồng, tím, đen, xanh; số 9, 1.

Nhà thổ Par (Quái vật Kun và Cấn), bao gồm những người sinh năm: 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013, 2022, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010, 2019, 2028.

Phù hợp với màu sắc và số: Đỏ, hồng, tím, vàng, nâu, đất son; số 9, 0, 2, 5, 8.

Gây ra các màu và số: Xanh lá, trắng, kem, trắng ngà; số 3, 4, 6, 7.

Vận mạng (quái Khảm), gồm những người sinh năm: 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017, 2026.

Màu sắc và số phù hợp: Trắng, kem, trắng ngà, đen, xanh dương; số 6, 7, 1.

Khắc kỵ với các màu và số: Vàng, nâu, đất son, xanh lục; số 0, 2, 5, 8, 3, 4.

Mệnh của lửa (quái Ly), gồm những người sinh năm: 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018, 2027.

Màu sắc và con số phù hợp: Xanh lá, đỏ, hồng, tím; số 3, 4, 9.

Khắc kỵ với các màu và số: Đen, xanh lam, vàng, nâu, đất son; số 1, 0, 2, 5, 8.

Định mệnh (wei Chan, Ton), bao gồm những người sinh năm: 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014, 2023, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015, 2024.

Màu sắc và con số phù hợp: Đen, xanh dương, xanh lá cây; số 1, 3, 4.

Kỵ với các màu và số: Trắng, kem, trắng ngà, đỏ, hồng, tím; số 6, 7, 9.

Nữ mệnh

Mệnh Kim (Quài Cấn, Đoài), gồm những người sinh năm: 1928, 1929, 1937, 1938, 1946, 1947, 1955, 1956, 1964, 1965, 1973, 1974, 1982, 1983, 1991, 1992, 2000, 2001, 2009, 2010, 2018, 2019, 2027, 2028.

Màu sắc và số phù hợp: Vàng, nâu, đất son, trắng, kem, trắng ngà; số 0, 2, 5, 8, 6, 7.

Kinh khủng với các màu và số: Đỏ, hồng, tím, đen, xanh; số 9, 1.

Nhà thổ Par (Quái vật Kun và Cấn), bao gồm những người sinh năm: 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026, 2029.

Phù hợp với màu sắc và số: Đỏ, hồng, tím, vàng, nâu, đất son; số 9, 0, 2, 5, 8.

Gây ra các màu và số: Xanh lá, trắng, kem, trắng ngà; số 3, 4, 6, 7.

Vận mạng (quái Khảm), gồm những người sinh năm: 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013, 2022.

Màu sắc và số phù hợp: Trắng, kem, trắng ngà, đen, xanh dương; số 6, 7, 1.

Khắc kỵ với các màu và số: Vàng, nâu, đất son, xanh lục; số 0, 2, 5, 8, 3, 4.

Mệnh của lửa (Quái Ly), gồm những người sinh năm: 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012, 2021.

Màu sắc và con số phù hợp: Xanh lá, đỏ, hồng, tím; số 3, 4, 9.

Khắc kỵ với các màu và số: Đen, xanh lam, vàng, nâu, đất son; số 1, 0, 2, 5, 8.

Định mệnh (quái Chấn, Tốn), gồm những người sinh năm: 1925, 1926, 1934, 1935, 1943, 1944, 1952, 1953, 1961, 1962, 1970, 1971, 1979, 1980, 1988, 1989, 1997, 1998, 2006, 2007, 2015, 2016, 2024, 2025.

Màu sắc và con số phù hợp: Đen, xanh dương, xanh lá cây; số 1, 3, 4.

Kỵ với các màu và số: Trắng, kem, trắng ngà, đỏ, hồng, tím; số 6, 7, 9.

Leave a Comment