Tọa đàm lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Hưởng thụ
Rate this post

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN

Tham dự tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương; các tướng lĩnh và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, các nhà khoa học trong Quân đội, Công an nhân dân.

Tọa đàm khoa học “Lý luận – Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” là cơ hội để nghiên cứu, trao đổi; cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 tham luận với nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN

Sau khi các đại biểu phát biểu, phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy chỉ đạo. đổi mới khâu đột phá trong sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời xác định rõ mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước còn nhiều thách thức nhưng nhìn chung, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Các lực lượng đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Chủ tịch nước khẳng định, những thành tựu cơ bản bao trùm là: giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý nhà nước; bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh để phát triển đất nước. Làm thất bại âm mưu, biện pháp chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới của đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó phản ánh sức mạnh toàn diện của đất nước cả về thế và lực, nói lên tiềm lực, khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh của nhân dân ta trong điều kiện lịch sử mới.

Để đạt được kết quả này, theo Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, bài học quý là phải biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, nhân dân tin tưởng vào Đảng, là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. . Đây là cơ sở quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đề nghị, luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng về mọi mặt đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và an ninh nhân dân là vấn đề cơ bản của xây dựng quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, nhất là trong tình hình hiện nay.

“Trên tinh thần đó, chúng ta xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ”, Chủ tịch nước nói.

Đồng tình với các ý kiến ​​tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh toàn dân tộc và sức mạnh thời đại. sức mạnh tổng hợp của đất nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, tinh thần, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; xây dựng lực lượng, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt.

Chủ tịch nước đề nghị sau buổi tọa đàm, Tổ biên tập tổng hợp, chọn lọc để đưa vào bản dự thảo Đề án những vấn đề cốt lõi, đúng đắn đặt ra. Đáng chú ý, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, đưa tin sâu rộng, góp phần giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang nhân dân. lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xin gửi tới các đồng chí lão thành, các Anh hùng LLVTND, các thương bệnh binh lời thăm hỏi. , thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công trong cả nước tình cảm sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần.

Trước đó, sáng 20/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo dự tọa đàm đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm và tri ân. Các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thành phố Hải Phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Quân khu 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published.