Top 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất và thấp nhất cả nước

Rate this post

Điều tra mức sống dân số năm 2021 (KSMS 2021) là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê. thống kê để các cấp, các ngành đánh giá mức sống, tình trạng nghèo, phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều.

Báo cáo được thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 47.000 hộ gia đình đại diện cho cả nước, thành thị và nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo kết quả KSMS 2021, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021 là 4,4%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với năm 2020, Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất. cả nước (13,4%). Tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm trong giai đoạn 2016-2021, bình quân hàng năm giảm khoảng 1 điểm phần trăm.

Top 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất và thấp nhất cả nước - Ảnh 1.

Xét riêng 10 chỉ tiêu phản ánh tình trạng thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, các hộ gia đình Việt Nam vào năm 2021 sẽ thiếu hụt rất lớn về bảo hiểm y tế và giáo dục người lớn (mức thiếu hụt tương ứng là 17 năm). .8% và 11.3%).

Top 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất và thấp nhất cả nước - Ảnh 2.

Về tỷ lệ hộ nghèo, xét từng địa phương, Bình Dương và TP. Thành phố Hồ Chí Minh là 2 địa phương duy nhất có tỷ lệ hộ nghèo về 0%. Xếp ngay sau là Bà Rịa-Vũng Tàu (0,2%), Đồng Nai (0,3%), Hà Nội (0,4%) và Đà Nẵng (0,4%).

Ngoài ra, top 10 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước gồm Bắc Ninh (0,6%), Hải Phòng (0,8%), Tây Ninh (0,8%) và Bình Thuận (1,3%).

Top 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất và thấp nhất cả nước - Ảnh 3.

Nguồn: GSO

Mặt khác, tỉnh Điện Biên dẫn đầu cả nước về tỷ lệ hộ nghèo với 34,5%. Xếp ngay sau là Sơn La (28,6%), Lai Châu (27,9%), Hà Giang (25%) và Cao Bằng (24,5%).

Ngoài ra, trong top 10 còn có Bắc Kạn và Kon Tum với cùng tỷ lệ 20,65%, Gia Lai (16,9%), Lào Cai (14,8%) và Yên Bái (14%).

Top 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất và thấp nhất cả nước - Ảnh 4.

Nguồn: GSO

Có thể thấy, các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao tập trung ở Trung du và miền núi phía Bắc, đây cũng là vùng có thu nhập thấp nhất cả nước (2,837 triệu đồng / người / tháng).

Hệ số bất bình đẳng thu nhập (GINI) của Việt Nam năm 2021 là 0,374, không thay đổi so với năm 2020 (0,373) và vẫn ở mức bất bình đẳng trung bình. Mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở nông thôn cao hơn ở thành thị.

Hai vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao là Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên cũng là hai vùng có hệ số GINI cao nhất (lần lượt là 0,428 và 0,418) và Đông Nam Bộ có hệ số GINI thấp nhất (0,322). .

https://cafef.vn/top-10-tinh-thanh-co-ty-le-ho-ngheo-cao-nhat-va-thap-nhat-ca-nuoc-20220702120001047.chn

Leave a Comment