Trong thân thể người trưởng thành mang từng nào chiếc xương?

Giải trí Hưởng thụ
Rate this post

Trong phương trình E = mchai của Einstein, ‘m’ là gì?

Trong cơ thể người trưởng thành có bao nhiêu chiếc xương? - 1

Tính theo độ C, nhiệt độ sôi của nước là từng nào?

Trong cơ thể người trưởng thành có bao nhiêu chiếc xương? - 3

người nào là người trước nhất đựng chấp cánh vòng quanh Trái Đất?

Trong cơ thể người trưởng thành có bao nhiêu chiếc xương? - 5

Hành tinh nào trong hệ mặt trời của mọi người là nhỏ nhất?

Trong cơ thể người trưởng thành có bao nhiêu chiếc xương? - 7

Nhà thiên văn học châu Âu nào là người trước nhất phát triển mô phỏng Heliocentric của vũ trụ?

Trong cơ thể người trưởng thành có bao nhiêu chiếc xương? - 9

Loài nào trong số những loài động vật mang vú này mang tuổi thọ đỉnh cao?

Hằng số của Avogadro đo lường điều gì?

Trong cơ thể người trưởng thành có bao nhiêu chiếc xương? - 11

Kí hiệu nào thể hiện Natri trong bảng tuần hoàn?

Trong cơ thể người trưởng thành có bao nhiêu chiếc xương? - 13

mang từng nào loại xương trong thân thể người trưởng thành?

Trong cơ thể người trưởng thành có bao nhiêu chiếc xương? - 15

Vào năm nào vắc-xin phòng căn căn chứng tật dịch bại liệt của Jonas Salk được tuyên tía là “tin cậy và hiệu quả”, nhờ đó cứu vớt được vô số trẻ em khỏi tai họa này?

Mộc Trà