Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á là bao nhiêu?

Rate this post

Số liệu từ Niên giám thống kê năm 2021 của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, dân số bình quân cả nước năm 2021 ước tính đạt 98,5 triệu người, tăng 923,5 nghìn người, tương ứng tăng 923,5 nghìn người. 0,95% so với năm 2020.

Trong đó, dân số thành thị 36,6 triệu người, chiếm 37,1%; dân số nông thôn 61,9 triệu người, chiếm 62,9%; nam giới 49,1 triệu người, chiếm 49,8%; nữ 49,4 triệu người, chiếm 50,2%. Tỷ số giới tính của dân số năm 2021 là 99,4 nam / 100 nữ.

Về tuổi thọ trung bình của người Việt Nam, báo cáo cho biết, giai đoạn 2015-2020, tuổi thọ trung bình của cả nước tăng từ 73,3 tuổi lên 73,7 tuổi. Tuy nhiên, đến năm 2021, tuổi thọ trung bình đã giảm nhẹ xuống còn 73,6 tuổi.

Về giới tính, tuổi thọ của nữ có xu hướng cao hơn nam. Cụ thể, tuổi thọ trung bình của nam giới đã tăng từ 70,7 tuổi năm 2015 lên 71,1 tuổi năm 2021. Trong khi đó, tuổi thọ của nữ giới tăng từ 76,1 tuổi (năm 2015) lên 76,4 tuổi (năm 2021).

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á là bao nhiêu?  - Ảnh 1.

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam theo giới tính giai đoạn 2015-2021. Nguồn: GSO

Tại khu vực Đông Nam Á, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tuổi thọ trung bình của người dân khu vực Đông Nam Á là 73 tuổi. Trong đó, độ tuổi trung bình của nam là 70 tuổi và nữ là 76 tuổi.

Xét theo từng quốc gia, Singapore có tuổi thọ cao nhất Đông Nam Á (84 tuổi). Cụ thể, tuổi thọ trung bình của nam giới là 81 tuổi và nữ giới là 86 tuổi. Trong khi đó, Lào và Myanmar là hai nơi có tuổi thọ thấp nhất trong khu vực (66 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á là bao nhiêu?  - Ảnh 2.

Tuổi thọ trung bình của các nước trong khu vực Đông Nam Á năm 2021. Nguồn: GSO

Nhìn chung, năm 2021, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ 5 trên 11 nước ở Đông Nam Á. Cụ thể, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đứng sau Singapore (84 tuổi), Brunei (77 tuổi), Thái Lan (77 tuổi) và Malaysia (75 tuổi). Trong khi đó, các nước có tuổi thọ trung bình thấp hơn Việt Nam là Indonesia (73 tuổi), Philippines (71 tuổi), Campuchia (70 tuổi), Đông Timor (70 tuổi), Lào (66 tuổi) và Myanmar (66 tuổi). cũ). tuổi tác).

https://cafef.vn/tuoi-tho-trung-binh-cua-nguoi-viet-cao-thu-bao-nhieu-trong-khu-vuc-dong-nam-a-20220803112215976.chn

Leave a Comment