Vị trí đặt bồn nước theo phong thủy

Rate this post

Phong thủy xác định vị trí xây bể nước nên xây ở các thiên can (giáp, thổ, bính, đinh…), tránh xây trên địa chi (chuột, sửu, dần, quạ…) .

Trên la bàn (hoặc la bàn) có các số chia độ và 24 cung tên. Chỉ cần đặt la bàn ở tâm sàn hoặc tâm phòng để xác định hướng nhà và những vị trí cần tránh đặt bể nước, bể phốt.

Theo đó, nhà hướng Canh (hướng nhà thuộc phạm vi cung Canh, trong khoảng từ 247 – 262 độ trên la bàn) hoặc hướng Đinh (187 – 202 độ) thì không được đặt bể nước. hoặc bể phốt tại cung Khôn (217 – 232 độ). .

Ngược lại, nhà Khôn không đặt bể nước, bể phốt tại các cung Canh, Đinh, Dần (52 – 67 độ).

Nhà hướng Tốn (97 – 112 độ), hướng Bính (157 – 172 độ) không đặt bể nước, bể phốt tại cung Tốn (127 – 142 độ). Nhà hướng Tốn không đặt bể nước, bể phốt tại cung Ất, cung Bính hoặc cung Ngọ (172 – 187 độ).

Nhà hướng Giáp (67-82 độ) hoặc Quý (07 – 22 độ) không đặt bể nước, bể phốt tại cung Càn (37-52 độ). Nhà hướng Càn không đặt bể nước, bể phốt tại các hướng Giáp, Quý, Mão (82 – 97 độ).

Nhà hướng Tân (277 – 292 độ) hoặc hướng Nhâm (337 – 352 độ) không đặt bể nước, bể phốt tại cung Càn (307 – 322 độ). Nhà hướng Càn không đặt bể nước, bể phốt tại các cung Tân, Nhâm hoặc các cung Dậu (262 – 277 độ).

Nhà quay về hướng Chấn (thuộc Mão, tức là trong khoảng 82 – 97 độ) thì không đặt bể nước, bể phốt tại Tỵ (142 – 157 độ). Nhà hướng Đoài (thuộc dãy Dậu, tức là trong khoảng 262 – 277 độ) thì không được đặt bể nước, bể phốt ở phương Thân (232 – 247 độ). Nhà hướng Ngọ (172 – 187 độ) không có bể phốt, bể nước tại cung Thìn (112 – 127 độ). Nhà hướng Tý (352 – 07 độ) không xây bể nước, bể phốt tại cung Hợi (322 – 337 độ).

BẢNG TỔNG HỢP VỊ TRÍ NHÀ VÀ VỊ TRÍ ĐẶT NƯỚC
(Được xác định bằng độ của cung trên la bàn / la bàn)

Cây cung/
hướng nhà / độ

KHÔN NGOAN
(giữa 217-232 độ)

GIÁ CẢ
127 – 142

UNG THƯ
37 – 52

KÊNH TRUYỀN HÌNH
307 – 322

MÈO MÈO)
82 – 97

HÀNG NGÀY (ROO)
262-277

LY (DÀI)
172-187

THÀNH VIÊN (TY)
352-07

Cung (hướng) chống đặt bể nước, bể phốt.

Nước dùng
247-262

Móng tay
187-202

Dần dần
52-67

Att
97-112

Bình
157-172

Ngựa
172-187

Áo giáp
67- 82

Quí
07-22

Tay
82-97

Mới
277-292

Nham
337-352

Gà trống
262-277

Con rắn
142-157

Đóng
232-247

Rồng
112-127

Lợn
322-337

Không đặt bể nước, bể phốt ở chính điện, trong cung. Sơn khu vực chính đối xứng với hướng của ngôi nhà. Ví dụ nhà tọa hướng Đinh, tức là nhà quay lưng về hướng Bắc (cung Quý), đối xứng với mặt tiền hướng Nam (cung Đinh) thì không nên đặt. bể nước hoặc bể phốt ở cung Quý. Nhà tọa Đinh, hướng Quý không đặt bể nước, bể phốt ở cung Đinh.

Nhà thuộc Quý hướng Đinh mà đặt bể nước, bể phốt tại cung Quý là phạm cung, ảnh hưởng đến nhân sự, hiếm muộn con cái. Theo phong thủy, trường hợp này nếu hướng Bắc có sao tốt sẽ phạm “họa tinh lạc thủy”, gây họa cho nhân đinh, tốt xấu.

Đối với tất cả các hướng, không nên đặt bể nước, bể phốt tại cung Đoài để tránh phạm tội phù phiếm, trong nhà sinh ra người nghiện ma túy, nghiện rượu, trai gái hoang dâm…

Không đặt bể nước, bể phốt ở cung Ngọ để tránh thủy hỏa xung khắc; Không nên đặt ở các cung Càn, Càn để tránh thủy và thổ không tương khắc, tránh các bệnh về tỳ, thận, đường tiêu hóa,… nhất là đối với mẹ già, phụ nữ lớn tuổi hoặc con trai thứ trong gia đình.

Bể nước, bể phốt nằm ở cung Ngọ là dấu hiệu của Hỏa tinh, sẽ phạm phải “thủy khắc hỏa”, thường gây ra các bệnh về tai, mắt, tiền đình.

Theo những nguyên tắc và kiêng kỵ trên, nhiều người cho rằng bể nước, bể phốt chỉ cần đặt ở trung cung (khu vực giữa sàn nhà hoặc giữa phòng).

Đối với những ngôi nhà ở nông thôn hoặc những nơi có điều kiện về diện tích thì nên đặt bể nước, bể phốt ngoài khu vực móng.

Nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Đình Hải

Leave a Comment