VIDEO: Kỷ niệm 20 năm Anime Naruto với 1 giây từ mỗi tập!

Rate this post

1 giây từ mỗi tập Naruto

Ngày 3 tháng 10 năm 2022 đánh dấu Kỷ niệm 20 năm anime Naruto, và Crunchyroll đang ăn mừng bằng một video rất đặc biệt! Đưa một ninja chạy xuống làn đường trí nhớ với Crunchyroll khi chúng ta cắt lại với nhau một giây từ mỗi tập duy nhất của NarutoNaruto Shippuden!

Khoảnh khắc yêu thích của bạn từ Naruto bộ anime? Chia sẻ trong phần bình luận bên dưới!


Kyle Cardine là một biên tập viên quản lý cho Crunchyroll. Bạn có thể tìm thấy Twitter của anh ấy nơi đây

Leave a Comment