Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công thực hiện theo quy định của pháp luật

Rate this post

(TBTCO) – Chiều 9/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến ​​về dự kiến ​​phương án đầu tư công trung hạn bằng nguồn vốn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2021-2025 đối với danh mục dự án đã hoàn thành. tiếp tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3).

Còn gần 355,5 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ

Theo báo cáo, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​đối với 114 dự án của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công dự kiến ​​kế hoạch đầu tư công. . trung hạn (MAI) giai đoạn 2021-2025, ngân sách trung ương trong nước là 96.321,830 tỷ đồng. Đồng thời, bổ sung IIP vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương với tổng vốn 4.104.674 tỷ đồng từ nguồn vốn nước ngoài chưa phân bổ.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách (UBCNS) Nguyễn Phú Cường cho biết, số vốn Chính phủ phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​trước khi bàn giao THT là 455,909,989 tỷ đồng. Tại Tờ trình 256 và Tờ trình 17, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​trước khi giao Ban TTND lần 3 là 100.426,504 tỷ đồng. Như vậy, số vốn còn lại Chính phủ chưa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​(sau đợt 3 này) là 355.483,485 tỷ đồng.

Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trình bày tham luận

Đa số ý kiến ​​UBTCNS cho rằng, sau hơn 1 năm kể từ khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về thời kỳ 2021-2025, đến nay vẫn chưa hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các bộ, cơ quan Trung ương. trung ương và địa phương. Tiến độ phân bổ vốn chậm, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện CMP. Yêu cầu Chính phủ đôn đốc, chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án và bố trí toàn bộ vốn còn lại theo quy định. Việc phân bổ, giao vốn kế hoạch đầu tư phần vốn còn lại cần thực hiện trước ngày 31/12/2022, sau thời hạn trên thì chuyển toàn bộ số vốn còn lại về dự phòng chung để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý. , sử dụng vốn đầu tư công.

Có ý kiến ​​đề nghị làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương

Cơ quan thẩm tra lưu ý, việc thay thế các dự án trong danh mục phải là các dự án thực sự cần thiết, đã hoàn thành thủ tục đầu tư và đảm bảo không vượt tổng số dự án, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực. Quốc hội đã quyết định đối với từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Nghị quyết số 29; Phải tập trung bố trí vốn cho các dự án thay thế, dự án điều chỉnh bổ sung để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đối với các địa phương, thực hiện đúng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 29, Chính phủ chịu trách nhiệm về hiệu quả và sự cần thiết đầu tư các dự án này.

trong việc bố trí vốn chậm, đồng thời đề nghị kiên quyết cắt bỏ toàn bộ số vốn chưa giao, điều chuyển đối với các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, thiếu vốn để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng trong thời gian tới. giai đoạn 2021-2025.

Việc điều chỉnh kế hoạch không được làm thay đổi cơ cấu và tổng nguồn vốn

Theo báo cáo của Chính phủ, có 3 địa phương (Đà Nẵng, Đồng Tháp, Lạng Sơn) đã đề xuất thay thế 8 dự án đã có trong danh mục dự án đã báo cáo Quốc hội tại báo cáo số 243 / BC-CP nhưng chưa đủ. các thủ tục. tiếp tục đầu tư (tổng vốn 1.595 tỷ đồng) với 5 dự án khác chưa báo cáo Quốc hội nhưng đã hoàn thành thủ tục đầu tư và có thể triển khai ngay (tổng vốn 1.345,810 tỷ đồng); việc điều chỉnh tăng, giảm vốn bố trí giữa các dự án thuộc phạm vi địa phương và không làm tăng tổng vốn đầu tư công đã được Quốc hội quyết định.

Đa số ý kiến ​​UBTCNS đồng ý với đề xuất của Chính phủ về trường hợp điều chỉnh dự án thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, đối với việc thay thế dự án của tỉnh Lạng Sơn, thay thế 5 dự án (trong đó có 4 dự án giao thông, 1 dự án thủy lợi) bằng 2 dự án mới, UBTCNS cho rằng, việc điều chỉnh dự án do Chính phủ đề xuất thay đổi cơ cấu nguồn vốn. giữa các ngành, chưa bảo đảm nguyên tắc “không làm thay đổi cơ cấu và tổng mức vốn của từng ngành, lĩnh vực trong phạm vi từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã được Chính phủ phê duyệt”. Quốc hội đã quyết định tại Nghị quyết 29 ”nên đề nghị điều chỉnh phương án phân bổ vốn.

Cho ý kiến ​​tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, giải ngân vốn chậm là căn bệnh trầm kha trong nhiều năm. Đến nay, theo báo cáo, nếu bố trí hết số vốn đề nghị của Chính phủ thì tổng vốn đầu tư công vẫn lên tới 355.000 tỷ đồng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành giải trình rõ hơn vì sao số còn lại quá lớn, tập trung nhiều ở đâu, bố trí vào thời điểm nào.

Bên cạnh đó, trong gói hỗ trợ thu hồi 347.000 tỷ đồng, phần lớn nhất là đầu tư công vẫn chưa được lên danh sách trong khi đã gần 7 tháng trôi qua. Chính phủ cần làm rõ những khó khăn, vướng mắc ở khâu nào?

Về việc thay thế dự án của Lạng Sơn, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Nghị quyết 29 yêu cầu không thay đổi cơ cấu vốn và tổng mức vốn của các ngành, lĩnh vực. Nếu thay đổi như vậy, các địa phương khác cũng làm được thì chúng tôi có chấp nhận không. “Tinh thần chung là tôn trọng pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Giải trình tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, giải ngân 7 tháng chỉ đạt 34,47%, thấp hơn cùng kỳ năm 2021. Năm nay, ngoài nguyên nhân khách quan và chủ quan, lãnh đạo ngành Kế hoạch và Đầu tư TP. cho biết cũng có những nhân tố mới. Sở dĩ như vậy là do năm nay là năm thứ 2 thực hiện Quy hoạch, nhưng do Quốc hội mới thông qua quy hoạch vào tháng 7/2021 nên đến nay các thủ tục vẫn đang được thực hiện.

Yếu tố thứ hai là giá vật liệu xây dựng cao, bình quân 20%, trong khi hầu hết các nhà thầu tính trọn gói, đơn giá cố định nên càng lỗ. Vì vậy, hầu hết các nhà thầu đều chờ xem đơn giá có được điều chỉnh hay không. Ngoài ra, năm nay tuy tỷ lệ giải ngân thấp hơn nhưng giá trị tuyệt đối lại rất lớn, gấp đôi 2 lần.

Một vấn đề khác, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, tâm lý địa phương ngại trong giải quyết thủ tục, như đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, có nơi không dám làm. để tiến bộ chung.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương sắp xếp, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025. (giai đoạn 3) đối với các dự án đã hoàn thành. đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến ​​của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện danh mục và mức vốn của từng dự án.

Việc bố trí vốn không phân tán, dàn trải

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ có trách nhiệm hoàn thiện danh mục dự án, phân bổ chi tiết KHLCNT, bảo đảm quyết định giao danh mục, bố trí vốn cho từng dự án, bổ sung, điều chỉnh (tăng / giảm) MA. phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Việc bố trí vốn phải tập trung, không phân tán, dàn trải, manh mún, bố trí đủ vốn cho các dự án dự kiến ​​hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025; việc điều chỉnh, giảm kế hoạch vốn đầu tư của các dự án phải đảm bảo mục tiêu, hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền quyết định và cam kết không bổ sung vốn ngân sách trung ương cho các dự án này. trong giai đoạn 2021-2025.

Việc thay thế, đổi tên, bổ sung các dự án chưa có trong danh mục báo cáo Quốc hội và điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn các dự án phải đảm bảo không thay đổi tổng mức vốn theo cơ cấu ngành, lĩnh vực. Khu vực đã được Quốc hội quyết định…

Leave a Comment