4 nội dung thay đổi chính sách BHXH, BHYT, BHTN áp dụng từ ngày 1/7/2022

Rate this post

Tăng mức lương tối thiểu tháng đóng BHXH, BHTN, BHYT

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động được xác định theo tỷ lệ phần trăm tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Cùng với đó, khoản 2 Điều 58 Luật Việc làm 2013 cũng lưu ý, tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động làm việc tại doanh nghiệp là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. .

Đặc biệt, Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595 / QĐ-BHXH năm 2017 cũng quy định mức tiền lương tối thiểu tháng đóng BHXH bắt buộc phải đảm bảo:

– Đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm trả lương.

– Đối với người lao động làm công việc cần đào tạo, học nghề: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

– Đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện bình thường.

– Đối với người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện bình thường.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2022, khi lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương tối thiểu tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động cũng sẽ tăng tương ứng.

Tăng mức tối đa tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp

Khoản 2 Điều 58 Luật Việc làm 2013 đã nêu rõ, nTrường hợp người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật này. bảo hiểm xã hội.

Trường hợp tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm thanh toán phí bảo hiểm. nạn thất nghiệp.

Với quy định này, mức lương tối đa để tính đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Do đó, kể từ ngày 1/7/2022, khi chính sách tăng lương tối thiểu vùng có hiệu lực, mức lương tối đa đóng BHTN cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Đặc biệt:

4 nội dung thay đổi chính sách BHXH, BHYT, BHTN áp dụng từ ngày 1/7/2022 - Ảnh 1.

Đơn vị: VND / tháng

Tăng mức trợ cấp thất nghiệp tối đa

Về mức trợ cấp thất nghiệp, Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định, mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Tuy nhiên, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định. quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Theo đó, mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất mà người lao động được nhận hàng tháng sau khi nghỉ việc bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Sắp tới, nhờ lương tối thiểu vùng tăng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động thất nghiệp cũng sẽ tăng theo. Như sau:

4 thay đổi về chính sách BHXH, BHYT, BHTN áp dụng từ ngày 1/7/2022 - Ảnh 2.

Đơn vị: VND / tháng

Hoàn trả 0,5% hoặc 0,3% đóng vào quỹ tai nạn lao động

Để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19, tại Nghị quyết 68 / NQ-CP năm 2021, Chính phủ đã cho phép người sử dụng lao động áp dụng mức đóng bằng 0% vào quỹ. tiền lương đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) đối với người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ này. bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ không bao gồm người lao động là cán bộ, công chức, viên chức, người trong lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị hưởng trợ cấp. tiền lương từ ngân sách nhà nước.

Điều này đồng nghĩa với việc, đến ngày 1/7/2022, chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ kết thúc. Doanh nghiệp sẽ phải quay lại mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước đây.

Căn cứ Điều 4 Nghị định 58/2020 / NĐ-CP, việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 sẽ được áp dụng như sau:

– Doanh nghiệp đủ điều kiện đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn có văn bản đề nghị gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và được chấp nhận: Mức đóng bằng 0,3% số tiền Quỹ. tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

– Các doanh nghiệp còn lại: Đóng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

https://cafef.vn/4-thay-doi-ve-chinh-sach-bhxh-bhyt-bhtn-ap-dung-tu-1-7-2022-20220620101609767.chn

Leave a Comment