Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy tái đắc cử chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khóa XII

Rate this post

(ĐN) – Ngày 8-8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty cao su Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp

Nhiệm kỳ qua, ngoài việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vận động đoàn viên đóng góp sức trẻ, trí tuệ. kiến thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã thảo luận và đề ra 2 nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027, đó là: đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên. thực hiện cải cách hành chính, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; đa dạng hóa các hoạt động, phong trào Đoàn gắn với từng đối tượng đoàn viên, không ngừng đoàn kết tập hợp thanh niên xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về tổ chức.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khóa XII. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy tái đắc cử chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nga Sơn

.

Leave a Comment