Bắc Kạn thả 13.000 con cá vào hồ Nậm Cắt

Rate this post

Sáng 18/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình chủ trì chương trình thả cá phóng sinh năm 2022, địa điểm là hồ Nậm Cắt, xã Dương Quang, TP. Bắc Kạn.

11

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn thả cá phóng sinh giúp tái tạo nguồn lợi thủy sản ở hồ Nậm Cắt. Hình ảnh: Toán Nguyễn.

Tổng số cá được tỉnh Bắc Kạn thả là 13.000 con cá giống cỡ lớn, tổng trọng lượng gần 1 tấn nhằm bổ sung tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản hồ Nậm Cắt.

Thông qua sự kiện, góp phần tạo sinh kế cho người dân sống quanh khu vực hồ thủy lợi này và tạo cảnh quan thiên nhiên trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, góp phần nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, tăng dần số lượng loài, góp phần cân bằng hệ sinh thái thủy sinh.

Leave a Comment