Ban hành khung thời gian năm học 2022-2023

Rate this post

Thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022, 08:19 sáng

(NSMT) – Ngày 12/8, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định về Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023.

Theo đó, ngày khai giảng năm học là ngày 05 tháng 9 năm 2022. Trường hợp đặc biệt cần khai giảng trước ngày 05 tháng 9, giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thời gian cho các trường trực thuộc Sở; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định thời hạn đối với các trường trực thuộc cấp huyện.

Thời gian bắt đầu và kết thúc học kỳ I, đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 07/01/2023 (với 18 tuần thực học); Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông) lớp 8, 9, 9, 11, 12 bắt đầu từ ngày 12/9/2022 đến hết ngày 12/9/2022 đến ngày 07/01/2023 (với 16 tuần thực hành học và 01 tuần dự phòng); Đối với lớp 6, 7, 10, từ ngày 5/9/2022 đến hết ngày 7/1/2023 (với 18 tuần thực học).

Thời gian bắt đầu và kết thúc học kỳ II đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 20/5/2023 (với 17 tuần thực học); Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông) lớp 8, lớp 9, lớp 11, lớp 12 từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 13/01/2023 (với 16 tuần thực học); Đối với lớp 6, 7, 10 từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 20/5/2023 (với 17 tuần thực học). Riêng lớp 9, lớp 12, các trường bố trí tăng tiết trong tuần học, đảm bảo hoàn thành chương trình sớm hơn kế hoạch, sau đó tổ chức ôn tập ít nhất 6 tuần.

Học sinh tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị cho năm học mới.

Học sinh tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị cho năm học mới.

Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS chậm nhất là ngày 25 tháng 5 năm 2023. Kết thúc năm học chậm nhất là ngày 30 tháng 5 năm 2023. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, đầu vào. thi vào trường phổ thông dân tộc nội trú có trình độ trung học phổ thông; Thi vào trường THPT chuyên; Kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT sẽ thực hiện theo kế hoạch riêng của Sở GD & ĐT; Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6, chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2023. Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh trung học cơ sở, trung học phổ thông và kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia năm học 2022-2023 sẽ tiến hành theo kế hoạch riêng của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nghỉ Lễ, Tết, nghỉ hè – Nghỉ Lễ, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; Lễ, Tết của đồng bào dân tộc Khmer, thực hiện theo quy định chung (riêng Tết Nguyên đán, học sinh được nghỉ học từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 28/01/2023). Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho nghỉ học hoặc kéo dài thời gian năm học không quá 15 ngày. Các trường hợp phát sinh, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện; cho học sinh nghỉ học trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và bố trí học bù theo thẩm quyền hoặc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh về thời gian, thời lượng nghỉ học. của thời gian. năm học dài.

Cao Xuân Lương

Leave a Comment