Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán BOS bị miễn nhiệm chỉ sau hơn 1 tháng ngồi “ghế nóng”

Rate this post

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (mã ART) đã công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Bá Phương kể từ khi được Hội đồng quản trị thông qua. Theo đó, ông Lê Bá Phương có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ, tài liệu liên quan mà mình đang giữ cho người được bầu giữ chức vụ thay thế.

Trước đó, ông Phương chưa đảm nhiệm vai trò gì tại công ty chứng khoán liên quan đến nhiều lãnh đạo FLC này, nhưng từng đảm nhiệm vị trí Ban kiểm soát Tập đoàn FLC trước khi từ nhiệm vào năm 2014.

Trước đó, ngày 16/8, Chứng khoán BOS vừa thay đổi lãnh đạo, theo đó bầu ông Lê Bá Phương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Như vậy, ông Phương đã bị miễn nhiệm chỉ sau hơn 1 tháng ngồi vào “ghế nóng” của Chứng khoán BOS.

Ngoài ra, cổ phiếu ART cũng bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, tức là sớm hơn 30 ngày so với thời hạn. các quy định.

Ban lãnh đạo công ty cũng đưa ra giải trình về nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng được đưa vào diện báo động. Cụ thể, công ty cho biết đã hoàn thành dự báo báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và đã nỗ lực tìm đơn vị kiểm toán nhưng chưa có đơn vị kiểm toán nào chấp nhận.

Đồng thời, Ban lãnh đạo Công ty cũng cho biết đang nỗ lực tìm đơn vị kiểm toán theo đúng quy định. Ngay khi tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp, công ty sẽ phát hành báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, cổ phiếu ART cũng bị đưa vào danh sách không được phép giao dịch từ ngày 16/9 do bị cảnh báo và chậm công bố BCTC bán niên 2022 đã soát xét quá 5 ngày làm việc.

Hà Anh

Cuộc sống thị trường

Leave a Comment