Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thứ hai của Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Rate this post

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì kỳ họp thứ hai của Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.  (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì kỳ họp thứ hai của Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. (Nguồn: TTXVN)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các thành viên Cơ quan giúp việc Hội đồng.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã thảo luận và cho ý kiến ​​về tình hình xung đột Nga – Ukraine, các vấn đề ảnh hưởng đến Việt Nam; công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động; giải pháp phòng ngừa và ứng phó với các thách thức về an ninh lương thực, an ninh nguồn nước; an ninh tài chính và an ninh tiền tệ trong tình hình hiện nay.

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương các lực lượng Quân đội, Công an, Ngoại giao và các bộ, ban, ngành Trung ương đã chủ động nắm bắt, cập nhật, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình Liên bang Nga. -Tình hình mâu thuẫn ở Luân Đôn, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến ​​nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những quan điểm, chủ trương, đối sách ban đầu đúng đắn, phù hợp.

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò của Đảng với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, khó nhận biết. hiện tại nhiều hơn.

Cùng với đó, tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống chính trị – xã hội tác động, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật của nước ta, nhằm phát huy tính “tự giác”. biến ”,“ tự chuyển hóa ”trong nội bộ.

Trước tình hình trên, Hội đồng đề nghị lực lượng Công an và các lực lượng liên quan trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai đồng bộ các lực lượng, chủ động các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động nhằm chuyển hóa nội bộ. , ảnh hưởng chính sách của các thế lực thù địch, phản động.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo.  (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. (Nguồn: TTXVN)

Bên cạnh các vấn đề an ninh truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống toàn cầu ngày càng ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến nước ta. Hiện nay, những thách thức về an ninh lương thực, an ninh nguồn nước do tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu và hợp tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, nhất là ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang phải đối mặt với những thách thức. đang có tác động không nhỏ đến mục tiêu bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển bền vững của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng đề nghị các lực lượng liên quan tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, ứng phó, xử lý trước mắt và lâu dài nhằm đảm bảo an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng quốc gia.

Hội đồng cũng đã thảo luận, cho ý kiến ​​về tình hình an ninh tài chính, tiền tệ thời gian qua và dự báo tình hình thời gian tới.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, xung đột Nga-Ukraine, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động. do các yếu tố bên ngoài tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức đối với an ninh tài chính, tiền tệ.

Hội đồng đề nghị lực lượng Công an và các lực lượng liên quan trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách cũng như triển khai đồng bộ. những nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đổi mới, tinh gọn bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Đổi mới, tinh gọn bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược …

Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền. Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Chiều 31/5, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Tổ quốc …

Leave a Comment