Con sông chảy ngược ở miền Bắc có tên là gì?

Rate this post

Thứ Năm, ngày 24/03/2022, 20:00 (GMT + 7)

Không chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam ra biển Đông, con sông này lại chảy theo hướng ngược lại với Trung Quốc.

Câu 1: Tên con sông duy nhất ở Bắc Bộ chảy theo hướng Đông Nam – Tây Bắc sang Trung Quốc là gì?

A. sông Hồng

B. sông Đáy

C. Sông Kỳ Cùng

Leave a Comment