Đề nghị Hải Phòng không thu phí vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

Rate this post

Bộ Tài chính yêu cầu Hải Phòng nghiên cứu kiến ​​nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, ý kiến ​​của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, kinh nghiệm xử lý của TP.HCM và có phương án xử lý các kiến ​​nghị. phù hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 8058 / BTC-CST gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết Công văn số 4732 / VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn số 650 / UBTCNS15 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Trong đó nêu kiến ​​nghị của các hiệp hội doanh nghiệp đối với việc thu phí sử dụng công trình hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh như sau: “Khuyến nghị không tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa ”.

Đề nghị Hải Phòng không thu phí vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

Cụ thể, 5 hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến vận tải đường thủy nội địa gồm: Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam; Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam; Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam; Hiệp hội Cảng biển Việt Nam và Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam đã có văn bản gửi UBND TP.Hải Phòng đề nghị miễn lệ phí đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất – tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng đang quá cảnh, và hàng hóa đang quá cảnh. hàng hóa trung chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên tuyến đường thủy từ tháng 8 năm 2022.

Các Hiệp hội cho rằng, việc nộp phí sử dụng công trình, hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu. Nhập khẩu và các dịch vụ liên quan có hàng hóa qua cảng Hải Phòng, gây ra tình trạng phí, lệ phí. Đồng thời, điều này làm hạn chế khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và làm tăng chi phí logistics vốn đã cao.

Từ đây, các hiệp hội đề nghị thành phố Hải Phòng xem xét việc miễn, giảm phí vận tải hàng hóa bằng đường biển.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định, quyền quyết định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng ở biên giới. khu vực cổng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Theo Bộ Tài chính, ngày 7/7, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua Nghị quyết số 07/2022 / NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2020 / NQ-HĐND như sau. khi nhận được thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khải giao nghiên cứu, lấy ý kiến ​​của các bộ, ngành, cơ quan.

Theo đó, TP.HCM sửa đổi quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng, miễn giảm phí, điều chỉnh mức thu phí, cụ thể giảm mức thu từ ngày 1-8. Thành phố miễn thu phí đối với các loại mặt hàng: nhập khẩu. trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; đảm bảo an ninh trật tự, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; gửi kho ngoại quan; quá cảnh; ra, vào cảng bằng đường thủy theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Campuchia về vận tải thủy. Đồng thời, giảm 50% mức phí đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất, hàng tạm xuất – tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển vào. ra khỏi cảng bằng đường thủy nội địa.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nghiên cứu kiến ​​nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, ý kiến ​​của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, kinh nghiệm xử lý của Thành phố Hồ Chí Minh và có phương án xử lý. các kiến ​​nghị phù hợp gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Anh trung

Leave a Comment