DIC Corp muốn điều chỉnh chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng / cổ phiếu

Rate this post

DIC Corp muốn điều chỉnh chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng / cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG – HoSE) đã thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào năm 2022.

DIC Corp bất ngờ muốn điều chỉnh kế hoạch chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng / cổ phiếu

Theo đó, ngày 11/8/2022, DIC Corp chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, dự kiến ​​tổ chức vào tháng 9/2022 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công ty cho biết, nội dung dự kiến ​​trình cổ đông phương án điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, DIC Corp đã thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chào bán 1: 0,164 với giá chào bán 30.000 đồng / cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến ​​từ quý III đến quý IV / 2022.

Tổng số tiền dự kiến ​​huy động là 3.000 tỷ đồng, DIC Corp dự kiến ​​sẽ dùng để đầu tư vào dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Trên thị trường, hàng loạt doanh nghiệp sau khi chứng kiến ​​giá cổ phiếu giảm mạnh đã hủy hoặc hoãn kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, TTC Land (mã SCR) thông qua việc hoãn phương án chào bán 51,29 triệu cổ phiếu với giá 14.000 đồng / cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 14% – thị giá ngày 21/7 là 11.300 đồng) với lý do. do mục đích sử dụng vốn cũng như biến động giá cổ phiếu hiện tại không phù hợp với phương án của Ban lãnh đạo đã xây dựng trước đó và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC) sẽ dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thông qua vào ngày 10/12/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vì lý do thay đổi kế hoạch và nhu cầu sử dụng thiết bị y tế. Sử dụng vốn của Công ty tại thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị nhận thấy không cần thiết phải thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Thiết bị Y tế Việt Nhật dự kiến ​​phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng / cổ phiếu (giá đóng cửa ngày 21/7 là 5.360 đồng / cổ phiếu). ) để huy động 200 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến ​​sử dụng 100 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động, 50 tỷ đồng trả nợ ngân hàng và 50 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Y tế Việt Nhật.

Hodeco (mã HDC) thông báo hủy phương án phát hành riêng lẻ tối đa 8,6 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 100.000 đồng / cổ phiếu (giá đóng cửa ngày 21/7 là 43.650 đồng / cổ phiếu).Cổ phiếu DIG bị bán tháo trong kỳ đầu năm (Nguồn: FireAnt).
Cổ phiếu DIG bị bán tháo trong kỳ đầu năm (Nguồn: FireAnt).

Được biết, từ ngày 11/1 đến 21/6, cổ phiếu DIG giảm 74% từ 98.200 đồng xuống 25.820 đồng / cổ phiếu và hồi phục nhẹ lên 36.400 đồng / cổ phiếu. Với mức giá hiện tại, giá phát hành thêm chỉ thấp hơn 17,6% so với giá thị trường.

Quý I / 2022, hoàn thành 4,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm và âm lưu chuyển tiền tệ 1.496 tỷ đồng

Quý I / 2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu 518,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 61,59 tỷ đồng, tăng lần lượt 3,7% và 43,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ suất lợi nhuận tăng từ 24,6% lên 33,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 49,2 tỷ đồng lên 172,3 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 20,74 tỷ đồng lên 23,98 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 143,1%, tương ứng tăng 22,74 tỷ đồng lên 28,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 42,1% tương ứng tăng 21,88 tỷ đồng lên 73,85 tỷ đồng và các hoạt động khác không thay đổi đáng kể.

Năm 2022, DIC Corp đạt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng, tăng lần lượt 43,2% và 48,2% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc quý I của năm. Với lợi nhuận trước thuế 87,14 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 4,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về dòng tiền, quý I / 2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 1.495,99 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 175,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 1.629,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 441,7 tỷ đồng.

Được biết, DIC Corp đã có 3 năm liên tiếp âm dòng tiền kinh doanh chính. Cụ thể, năm 2019 âm 245 tỷ đồng, năm 2020 âm 504 tỷ đồng và năm 2021 âm 1.966 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của DIC Corp, giảm 2,7% so với đầu năm, còn 16.393,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tồn kho chính đạt 4.042 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản; phải thu ngắn hạn 3.846,1 tỷ đồng, chiếm 23,5% tổng tài sản; phải thu dài hạn 3.795,9 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng tài sản và tài sản khác.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/7, cổ phiếu DIG tăng 1.950 đồng lên 36.400 đồng / cổ phiếu.

Leave a Comment