Doanh thu quý II tăng nhưng lợi nhuận giảm

Rate this post

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC – UPCoM) ghi nhận doanh thu tăng 36,4% và lợi nhuận giảm 39,7% trong quý II / 2022.

Quý II / 2022, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu 4.490,99 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 150,52 tỷ đồng, giảm 39,7% so với cùng kỳ năm ngoái. kỳ của năm trước. Trong đó, tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 17,1% lên 19,9%.

Trong kỳ, lãi gộp tăng 58,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 329,57 tỷ đồng lên 892,67 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 36,5% tương ứng giảm 8,77 tỷ đồng xuống 15,28 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 586,4%, tương ứng tăng 73,24 tỷ đồng lên 85,73 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 145,3% tương ứng tăng 390,39 tỷ đồng lên 659,01 tỷ đồng và các hoạt động khác không thay đổi đáng kể.Cơ cấu chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của MPC quý II và 6 tháng đầu năm (Nguồn: Báo cáo tài chính).
Cơ cấu chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Thủy sản Minh Phú quý II và 6 tháng đầu năm (Nguồn: Báo cáo tài chính).

Về cơ cấu chi phí bán hàng, chủ yếu là 450,8 tỷ đồng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác, chiếm gần 96,5% tổng chi phí bán hàng. Ngoài ra, cơ cấu chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu là 149,8 tỷ đồng, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác, chiếm 78,1% tổng chi phí quản lý doanh nghiệp. Như vậy, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác đóng góp lớn nhất trong cơ cấu chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Thủy sản Minh Phú cho biết nguyên nhân khiến lợi nhuận quý II giảm là do trích lập dự phòng phải thu khó đòi và chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu 8.730 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 241,7 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ. kỳ của năm trước.

Năm 2022, Thủy sản Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 18.963,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.266,5 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 19,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về dòng tiền, 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm 32,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 867 tỷ đồng, tăng 834,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 630,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 885,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Thủy sản Minh Phú tăng 13,6% so với đầu năm lên 10.861,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tồn kho chủ yếu đạt 5.043,3 tỷ đồng, chiếm 46,4% tổng tài sản; phải thu ngắn hạn 1.857,1 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.508,4 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản; tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.180,4 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản và tài sản khác.

Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 47,8% so với đầu năm, lần lượt tăng 381,4 tỷ đồng lên 1.180,4 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 13% so với đầu năm, tương ứng tăng 581,4 tỷ đồng lên 5.043,2 tỷ đồng …MPC tăng trích lập dự phòng trong 6 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: MPC).
MPC tăng trích lập dự phòng trong 6 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: MPC).

Đáng chú ý, đến cuối quý II, Công ty đã tăng trích lập dự phòng 133,5 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng 2,2 tỷ đồng dẫn đến việc tăng trích lập dự phòng từ 15,7 tỷ đồng lên 146,98 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty không tiết lộ cụ thể việc tăng trích lập dự phòng.

Ngoài ra, đến cuối quý II, tổng dư nợ cho vay ngắn hạn và dài hạn tăng 27,6% so với đầu năm, lần lượt tăng 897,9 tỷ đồng lên 4.148,4 tỷ đồng và chiếm 38,2% tổng nguồn vốn. . thủ đô.

Trong một diễn biến khác, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Thủy sản Minh Phú nhấn mạnh định hướng đến năm 2022 là thực hiện kế hoạch 5 năm, tầm nhìn phát triển theo chuỗi giá trị. Tôm hướng tới nền kinh tế vòng tròn, nền kinh tế xanh trên nền tảng kỹ thuật số, giữ vững vị trí công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu Việt Nam và thế giới, giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có cũng như không ngừng mở rộng thị trường. thị trường xuất khẩu mới.

Công ty sẽ triển khai các dự án lớn xây dựng các vùng nuôi tập trung như tôm rừng, tôm quảng canh, tôm siêu thâm canh công nghệ cao và tôm lúa theo hình thức hợp tác với đầy đủ cơ sở hạ tầng. , thoát nước, dịch vụ kỹ thuật.

Chốt phiên 12/8, cổ phiếu MPC tăng 600 đồng lên 43.500 đồng / cổ phiếu.

Leave a Comment