Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở hữu nghị trong sáng và những người bạn thủy chung, tin cậy

Rate this post

Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng để phấn đấu đến cuối năm cơ bản trở thành nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. 2030 và trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.


Hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn phát triển, Việt Nam luôn coi Ấn Độ là người bạn tin cậy, thân thiết và thủy chung; nhất quán dành cho Ấn Độ một vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại; nỗ lực củng cố và phát triển quan hệ với Ấn Độ. Với tư cách là một người bạn thân thiết, Việt Nam rất vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của Ấn Độ, ủng hộ chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ và chân thành mong muốn Ấn Độ có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. Ấn Độ cũng luôn coi Việt Nam là bạn trong sáng, đối tác tin cậy và là trụ cột quan trọng trong việc thực hiện chính sách Hành động hướng Đông.


Việt Nam và Ấn Độ đều là hai nền kinh tế năng động, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, có chung nhiều lợi ích chiến lược về phát triển và đối ngoại. Với nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống, bạn bè thủy chung, tin cậy, tiềm năng mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ còn rất lớn.Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở hữu nghị trong sáng và những người bạn thủy chung, tin cậy

Để biến tiềm năng to lớn đó thành hiện thực, cần không ngừng củng cố và làm sâu sắc hơn nữa trụ cột hợp tác trong quan hệ hai nước. Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương trên các kênh của Đảng, Nhà nước, các ngành, địa phương và nhân dân hai nước nhằm tăng cường hơn nữa lòng tin chiến lược. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại có hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của mỗi nước cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. giới tính.


Hai nước hoàn toàn có đủ năng lực và trình độ để trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau; trong đó, Ấn Độ có thể trở thành một trong những nhà đầu tư lớn, đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Muốn vậy, cần mở rộng, chiều sâu và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, nhất là kết nối hạ tầng, năng lượng, chuỗi cung ứng, khoa học công nghệ. , đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số … Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả, thực chất các hiệp định, thỏa thuận song phương đã ký kết. Ngoài ra, tiếp tục mở rộng và đi sâu hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, du lịch, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu … theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. hiệu quả, nâng cao và bổ sung lợi thế của nhau trong phát triển kinh tế – xã hội của hai nước.


Trên bình diện đa phương, hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn ASEAN, khu vực và thế giới; ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, cùng nhau phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển bền vững và tiến bộ xã hội.


Trước yêu cầu phát triển của mỗi nước trong một thế giới không ngừng thay đổi, quan hệ hữu nghị thủy chung, tin cậy và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ ngày càng trở nên quan trọng đối với cả hai nước. Việt Nam và Ấn Độ quyết tâm làm hết sức mình để gìn giữ mối quan hệ hữu nghị vô cùng tốt đẹp đó, phát triển quan hệ hai nước ngày càng bền chặt, sâu sắc, thực chất và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Leave a Comment