Đơn giản và cá nhân

Rate this post

Người đẹp cho biết: “Tôi nghĩ phần nổi loạn và sexy luôn có trong máu mình và tôi cũng nghĩ cô gái nào cũng cần có phần sexy trong đó. Điều đó thể hiện ở sự nữ tính trên hình thể của phụ nữ nổi loạn. Điều đó tùy thuộc vào mỗi người. nhưng tôi nghĩ sự nổi loạn chỉ đơn giản là không tuân theo trật tự hay tiêu chuẩn. Ngay cả khi là một cộng đồng gắn bó, tất cả chúng ta đều có những trật tự nhất định. Không phải những bất thường tạo nên sự đa dạng của xã hội. Tôi tin rằng sự độc đáo của mỗi cá nhân góp phần tạo nên con người văn minh và phát triển. “

Leave a Comment