Hà Nội đang phân loại, xử lý 173 dự án bỏ hoang “đất vàng”

Rate this post

Ban Chỉ đạo đẩy nhanh đầu tư, tập trung xử lý các dự án ngoài ngân sách chậm sử dụng đất thành phố Hà Nội vừa có cuộc họp bàn giải pháp.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Duy Cường, trong quý II / 2022 và tháng đầu quý III / 2022, Tổ công tác liên ngành của thành phố đã tổ chức buổi làm việc với UBND các quận, huyện, thị xã. để kiểm tra, xem xét, hậu kiểm và phân loại các dự án.

Đối với 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, sau Nghị quyết số 04 / NQ-HĐND, ngày 8/4/2022, Tổ công tác tiếp tục báo cáo UBND TP chấm dứt hoạt động dự án theo quy định. quy định tại Nghị định số quy định đối với 7 dự án trong tổng số 68 dự án đã hoàn thành; tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, kiến ​​nghị xử lý đối với 67 dự án.

Với 404 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đến nay đã hoàn thành 213 dự án, trong đó, 105 dự án với tổng diện tích 299 ha; Sau khi thanh tra, kiểm tra, chủ đầu tư đã chủ động khắc phục những tồn tại và đề xuất đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm tiến độ.

37 dự án với tổng diện tích 1.878,7 ha đất được đề xuất trình UBND TP thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án.

71 dự án với tổng diện tích 12,3 ha đất chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng, UBND thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước số tiền tương ứng. tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian được gia hạn; xác định bổ sung số tiền phải nộp thêm tương ứng với thời gian gia hạn 24 tháng là 371,15 tỷ đồng.

Với 191 dự án còn lại, Tổ công tác liên ngành Thành phố đã tổ chức làm việc trực tiếp với từng quận, huyện, thị xã để phân thành 9 nhóm dự án và giao các sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện. , các huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện.

Đối với 173 dự án còn lại đang được UBND quận, huyện, thị xã kiến ​​nghị xử lý, Tổ công tác liên ngành của thành phố đã trực tiếp làm việc với UBND quận, huyện, thị xã để rà soát cụ thể. từng dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật theo thời kỳ.

“Sở Tài nguyên và Môi trường đã phân loại và phân công xử lý 173 dự án thành 7 nhóm cụ thể. Trên cơ sở đó, UBND thành phố giao các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xử lý đối với từng nhóm”, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông cho biết, TP hiện có hơn 700 dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai với diện tích hơn 5.000 ha nằm ở các vị trí khác nhau. . Huyện bàn là nguồn lực to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội.

Theo ông Đông, việc xử lý các dự án này đã được HĐND TP giám sát qua nhiều nhiệm kỳ. Quá trình xử lý cơ bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án đi vào hoạt động, giải phóng nguồn lực tài chính, đất đai, tạo dư địa phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương. Đối với những dự án chủ đầu tư cố tình không triển khai sẽ phải xử lý, thu hồi.

“Danh mục các dự án chậm triển khai từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục biến động nên các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát đây là công việc thường xuyên để xử lý sau kiểm toán, trên cơ sở đó sớm xử lý, đưa khu đất vào. vào sử dụng ”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Leave a Comment