Hãng ghi âm Milan thông báo phát hành quốc tế nhạc phim anime Bleach của Shiro Sagisu

Rate this post

Hồ sơ Milan đã thông báo về sự ra mắt và khả dụng ngay lập tức của tám album nhạc phim từ CHẤT TẨY TRẮNG nhượng quyền thương mại anime, bao gồm bốn album trong loạt phim truyền hình đầu tiên và bốn album cho bốn phim truyện đã phát hành trước đó cũng được phát hành xung quanh loạt phim truyền hình đầu tiên. Tất cả được liệt kê và liên kết bên dưới:

Nhạc phim truyền hình:

Nhạc phim:

Ngoài những điều trên, chủ đề mở đầu cho chuyển thể anime truyền hình mới nhất trong BLEACH: Huyết chiến Ngàn năm, Vết sẹo qua Tatsuya Kitani sẽ được phát hành thông qua Milan vào ngày 18 tháng 10, với sự mô phỏng lại của Shiro Sagisu trong loạt phim truyền hình Bleach Number One – Bankai sẽ được phát hành đầy đủ trong tương lai.

NGUỒN: Thông cáo báo chí

Leave a Comment