Hàng loạt doanh nghiệp Louis “thua lỗ” sau thời ông Đỗ Thành Nhân

Rate this post

TGG lỗ 13 tỷ đồng sau thuế

Cụ thể, tại CTCP Louis Capital (HoSE: TGG) ghi nhận doanh thu thuần quý 2 đạt 209,8 tỷ đồng, gấp 11,8 lần cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán gấp 11,7 lần 204,7 tỷ đồng khiến lãi gộp chỉ còn 5,1 tỷ đồng. ; biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 2,2% lên 2,4%.

Loạt

Sau khi Chủ tịch bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán, hàng loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái Louis Holdings có kết quả kinh doanh thua lỗ.

Trong quý II, đơn vị này gần như không có doanh thu tài chính. Trong khi đó, chi phí tài chính là 5,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ gần như không có lãi do phải trả lãi vay. Chi phí bán hàng cũng tăng gần 7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 6,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước được hoàn nhập 43 tỷ đồng.

Kết quả, TGG lỗ sau thuế 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 43,6 tỷ đồng, công ty mẹ lãi sau thuế 8,5 tỷ đồng. Như vậy, sau 4 quý, đơn vị này ghi nhận lỗ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, ngoài ảnh hưởng của việc không còn hoàn nhập dự phòng ở khoản mục quản lý, nguyên nhân thua lỗ còn đến từ việc quý vừa qua công ty không có khoản lãi đầu tư đáng kể. trong chứng khoán. chứng khoán. Ngoài ra, doanh nghiệp vừa nêu thêm lý do phân bổ chi phí lợi thế thương mại trong quý vừa qua.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TGG đạt doanh thu thuần 515,8 tỷ đồng, gấp gần 29 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán hàng đạt 301,8 tỷ đồng; 21,5 lần cùng kỳ; doanh thu bán gạo đạt 57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không có. Doanh thu tài chính 23,3 tỷ đồng, tăng so với mức 147 triệu đồng cùng kỳ năm trước nhờ lãi bán các khoản đầu tư. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Louis Capital là 9,6 tỷ đồng.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.071 tỷ đồng, tăng 34%; lợi nhuận sau thuế 122 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2021. Như vậy, sau 6 tháng, TGG đã hoàn thành 48,2% chỉ tiêu doanh thu và 4,6% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của TGG đạt hơn 788 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, lượng chứng khoán kinh doanh nắm giữ của đơn vị này giảm từ 46,5 tỷ đồng xuống 1,5 tỷ đồng do bán cổ phiếu LDP của Dược Lâm Đồng.

Nợ phải thu quá hạn giảm 43,8% xuống còn 205,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 24,5% lên 122 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức 147,3 tỷ đồng, tăng 61% so với thời điểm 1/1, trong đó 82,2% là nợ ngắn hạn.

BII lỗ hơn 9,4 tỷ đồng

Tương tự, tại Công ty Cổ phần Louis Land (HoSE: BII), doanh thu quý II đạt 152 tỷ đồng, tăng 198% so với cùng kỳ; Giá vốn hàng bán cũng tăng 206% lên 150 tỷ đồng do thị trường vật liệu xây dựng tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp quý này của BII chỉ đạt 1,3 tỷ đồng, giảm hơn 43% so với quý II năm ngoái.

Trong quý, BII không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính trong khi quý trước đạt hơn 87 tỷ đồng; Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận lần lượt là 6 tỷ đồng và 4 tỷ đồng, giảm 86% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý II, BII báo lỗ hơn 9,4 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp công ty xây dựng này báo lỗ ròng. EPS ghi nhận âm 274 đồng / cổ phiếu.

Công ty giải thích nguyên nhân là do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng. Ngoài ra, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty gặp rất nhiều khó khăn. Các dự án đang trong giai đoạn phát triển nên chưa ghi nhận doanh thu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, dù BII báo tổng doanh thu tăng 91% lên 303 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước và sau thuế lại ghi nhận khoản lỗ gần 19 tỷ đồng, giảm 148% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Tính đến 30/6, tài sản ngắn hạn của BII tăng nhẹ và đạt 479 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn khi ghi nhận gần 460 tỷ đồng – chiếm 96%, hàng tồn kho giảm mạnh 64%. xuống chỉ còn 15 tỷ. Tài sản dài hạn của công ty cũng tăng nhẹ lên 565 tỷ đồng. Nợ vay đến cuối tháng 6 của BII tăng 21% lên 435 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn khi chiếm 99% – tương đương 432 tỷ đồng.

ĐHCĐ lỗ 10 tỷ đồng trong quý II

Một loạt các

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cũng ghi nhận lỗ ròng trong quý II và 6 tháng đầu năm 2022 lần lượt gần 10 tỷ đồng và 3 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái “Louis” là CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (HoSE: ĐHCĐ) cũng lần lượt ghi nhận lỗ ròng quý II và 6 tháng đầu năm 2022 gần 10 tỷ đồng và 3 tỷ đồng. , chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán.

Theo giải trình của ĐHCĐ, trong quý II, Công ty tiếp tục đẩy mạnh bán hàng xuất khẩu, ký kết hợp đồng mới và tăng cường tiêu thụ hàng xuất khẩu, giúp doanh thu thuần tăng gấp đôi cùng kỳ lên gần 1.362 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, với mức tăng 112% khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 7% xuống 3,8%. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng mạnh, gấp gần 24 lần cùng kỳ lên hơn 42 tỷ đồng, do được cộng thêm lãi từ hợp nhất công ty con, lãi đầu tư tài chính khác (không có khoản này tại đầu năm).

Tuy nhiên, do chi phí bán hàng và logistics tăng mạnh, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể, chi phí bán hàng cao gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước, lên hơn 53 tỷ đồng; Chi phí tài chính tăng mạnh với gần 50 tỷ đồng (gấp 9,5 lần cùng kỳ năm trước), chủ yếu do lãi vay và chi phí đầu tư tài chính.

Đồng thời, trong quý II, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 27,5 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến ĐHCĐ lỗ ròng gần 10 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ĐHCĐ lỗ ròng gần 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lãi gần 14 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu thuần hơn 2.381 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, chiếm chủ yếu là doanh thu bán hàng thực phẩm với hơn 1.988 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản cuối quý II / 2022 của ĐHCĐ đạt hơn 1.978 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là doanh thu ngắn hạn, với gần 878 tỷ đồng (chiếm 44,4%). Hàng tồn kho tăng 21%, xấp xỉ 567 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm, vật tư hàng hóa, trị giá gần 250 tỷ đồng, tăng 20% ​​so với đầu năm.

Tính đến 30/6/2022, nợ phải trả của AMG tăng 3% so với đầu kỳ, lên gần 1.421 tỷ đồng. Cho vay ngắn hạn đạt 693 tỷ đồng (giảm 26%), nhưng cho vay dài hạn tăng mạnh 93%, lên 658,5 tỷ đồng.

SMT thua lỗ gần 3 lần trong cùng kỳ

Loạt

Công ty cổ phần Sametel lỗ sau thuế gần 5,4 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2021.

Tại Công ty Cổ phần Sametel (HNX: SMT), doanh nghiệp do Louis Holdings nắm 51% vốn điều lệ cũng có lãi quý II âm 5,4 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu thuần quý II của SMT đạt 65,5 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ nhưng giảm 43% so với quý I.

Trong kỳ, chi phí tài chính và giá vốn hàng bán lần lượt tăng 207% và 28% lên 3,5 tỷ và 58,5 tỷ đồng, khiến công ty báo lỗ sau thuế gần 5,4 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2021.

Công ty cho biết, quý II / 2022, doanh thu bán hàng trong kỳ tăng do công ty trúng thầu đơn hàng cáp quang từ cuối năm 2021. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng mạnh do giá nguyên liệu đầu vào như nguyên liệu đầu vào. như nguyên liệu, nhựa, kẽm … tăng đáng kể. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng gấp 3 lần do trong quý I / 2022, công ty vay nợ để thực hiện đơn hàng và còn bị lỗ từ hoạt động chứng khoán.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, SMT ghi nhận tổng doanh thu gần 180 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế âm 5,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2022 giảm mạnh còn 172 triệu đồng. EPS là -981 đồng / cổ phiếu.

Leave a Comment