Hoằng pháp rất cần những cư sĩ trí thức.

Rate this post

Người cư sĩ trí thức cũng phải tự ý thức về vị trí then chốt của mình trong việc hộ trì Chánh pháp. Vì vậy, nắm vững và thực hành Phật pháp để không bị lạc lối giữa cuộc đời là điều rất nên làm.

Hiện nay, có những phật tử đi chùa đã lâu nhưng vẫn còn phân vân không biết đâu là chánh tín, đâu là mê tín dị đoan. Có lẽ, giới Phật giáo ít nhiều biết đến Cư sĩ Cấp Cô Độc qua hình ảnh một vị đại tín đồ đã hỗ trợ đắc lực cho Tăng đoàn trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nhưng ít ai biết rằng Ngài cũng là một cư sĩ hiểu Chánh Đạo. Pháp. Bằng chứng là trong những lần trò chuyện với những người ngoại đạo, ông đã trả lời rất sâu sắc về lời Phật dạy. Chính Đức Phật đã từng khen ngợi vị ấy trước hội chúng rằng: “Vị Tỳ khưu nào, dù đã an cư trọn vẹn trong mùa mưa trong Pháp môn và Giới luật này, cũng nên như vậy, thường từ chối những kẻ lang thang ngoại đạo, với sự khéo léo bác bỏ qua các Dhamma, như chủ hộ Anāthapiṇdika đã bác bỏ một cách khéo léo. “

Lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp của đạo Phật đến cộng đồng

Screenshot_35

Việt Nam từ khi Phật giáo du nhập đến nay, luôn có bóng dáng của những cư sĩ, Phật tử gìn giữ và làm rạng danh Phật pháp. Gần đây nhất là các vị trí thức giáo dân như: Lê Đình Thám, Mai Thọ Truyền, Nguyễn Phúc Ưng Bằng, Đinh Văn Chấp, Trần Đăng Khoa, Tôn Thất Tùng, Võ Đình Cường, Tống Hồ Cầm, v.v … đã bảo vệ và hộ trì các Phật pháp, rất cần người cư sĩ phải hiểu biết sâu rộng về Phật pháp, không chỉ đơn thuần là cúng dường, làm công quả, bố thí.

Người đệ tử Phật học thành thục giáo lý sẽ hiểu được tầm quan trọng của Giáo pháp đối với cuộc sống, để hết lòng bảo vệ lời Phật dạy, sẵn sàng đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo hình ảnh, lý tưởng Phật giáo. Đức Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, nếu có người vu cáo ta, phỉ báng Chánh pháp, hoặc phỉ báng Tăng đoàn, thì các ngươi đừng nóng giận, bực tức, khó chịu”. sẽ làm hại bạn. “Trái tim tôi đau đớn vì sự tổn hại đó, mặc dù chúng tôi viện dẫn:” … bạn phải nói rõ rằng những điểm không đúng là không đúng: ‘Như thế này, điểm này không đúng; như thế này, điểm này không phải đúng; đây không phải là giữa chúng tôi; Điều này đã không xảy ra giữa chúng tôi. “

Leave a Comment