Hội thảo về thực tiễn đổi mới ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm cho Venezuela

Hưởng thụ
Rate this post

Đại sứ Lê Viết Duyên phát biểu tại Tọa đàm.

Tham gia sự kiện có Đại sứ Lê Viết Duyên, Chủ tịch UNEFA Thượng tướng Pascualino Angiolillo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Venezuela-Việt Nam (CAVV) Carolus Wimmer cùng đông đảo hiệu trưởng, giảng viên và sinh viên của trường tại các địa phương. cơ sở đào tạo tại 21 bang trên toàn quốc.

Phát biểu tại Tọa đàm, Đại sứ Lê Viết Duyên đã vạch rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam. .

Đại sứ nhấn mạnh, từ trước đến nay, xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Đại sứ Lê Viết Duyên chia sẻ, thực tiễn 35 năm đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cho thấy, quá độ lên chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp trong điều kiện đi lên chủ nghĩa xã hội. Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, lực lượng sản xuất rất thấp, trải qua hàng chục năm chiến tranh để lại hậu quả hết sức nặng nề.

Các đại biểu tham dự thảo luận.
Các đại biểu tham dự thảo luận.

Vì vậy, Việt Nam đã tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới, xây dựng quan điểm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những đặc trưng cơ bản: gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. ngay trong từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển.

Bên cạnh đó, Đại sứ Lê Viết Duyên đã điểm lại những thành tựu nổi bật sau 35 năm đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ một nước thiếu lương thực, đến nay, Việt Nam không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn trở thành nước xuất khẩu gạo và các loại nông sản hàng đầu thế giới.

Công nghiệp phát triển khá nhanh, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ liên tục tăng và hiện chiếm khoảng 85% GDP. Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN và lớn thứ 40 trên thế giới và được đánh giá sẽ nằm trong nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2035.

Hội thảo về thực tiễn đổi mới ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm cho Venezuela
Đại sứ Lê Viết Duyên cùng các thầy cô giáo và các em học sinh UNEFA.

Đồng thời, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; trở thành quốc gia tích cực đóng góp xây dựng và định hình các thể chế đa phương, sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm và vào công việc của thế giới với vị thế ngày càng cao; đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Kết thúc buổi nói chuyện, Đại sứ Lê Viết Duyên hy vọng những bài học mà Việt Nam học được sau 35 năm đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng sẽ là kinh nghiệm để Venezuela trao đổi, kiểm soát. dẫn chứng và dẫn chứng về con đường xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI ở Vênêxuêla.

Đại sứ bày tỏ mong muốn nhân dân Venezuela sớm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước Venezuela hòa bình, phát triển, hạnh phúc và thịnh vượng. Quan hệ giữa Venezuela và Việt Nam ngày càng đi lên và phát triển, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Pascualino Angiolillo, Hiệu trưởng Trường UNEFA phát biểu chỉ đạo.
Thượng tướng Pascualino Angiolillo, Hiệu trưởng Trường UNEFA phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UNEFA Pascualino Angiolillo chân thành cảm ơn Đại sứ Lê Viết Duyên về những thông tin quý báu, thiết thực và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Miền Nam cũng như những thành tựu đạt được sau 35 năm đổi mới.

Thượng tướng Pascualino Angiolillo khẳng định, trong thời gian tới, UNEFA sẽ nghiên cứu, học tập những bài học kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong lĩnh vực này để biên soạn, xây dựng thành giáo trình và giảng dạy thí điểm tại Khoa. Việt Nam: Đất nước và Văn hóa của Thời đại Hồ Chí Minh, trước khi mở rộng các cơ sở của trường tại các bang trên toàn quốc.

JICA chia sẻ kinh nghiệm từ Nhật Bản, hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế chu chuyển JICA chia sẻ kinh nghiệm từ Nhật Bản, hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế chu chuyển

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên …

Hội thảo kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hungary Hội thảo kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Hungary

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Hungary đã có sự tăng trưởng ấn tượng, từ 266 triệu USD năm 2016 lên 1,3 tỷ USD.

Leave a Reply

Your email address will not be published.