Hồn quê miền núi Na Sầm

Rate this post

Đối với đồng bào dân tộc Dao ở Na Sầm, xã Sơn Phú (Na Hang, Tuyên Quang), trang sức bạc là vật linh của tổ tiên. Nếu không đeo bạc, chẳng khác nào con nai lạc trong rừng già, con cá mắc cạn bên bờ suối, không được phép. Chúa che chở, quên cả lối về, quên cả cội nguồn.

Leave a Comment