Khởi công hàng loạt dự án đầu tư xây dựng ngôi nhà mới kiểu mẫu tại Thủy Nguyên

Rate this post


HẢI PHÒNG Sáng 19-8, chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hàng loạt công trình nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đã được khởi công trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Hàng loạt công trình NTM kiểu mẫu với tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng được khởi công ở Thủy Nguyên. Hình ảnh: Minh Châm.

Theo đó, trên địa bàn xã Liên Khê đã khởi công xây dựng 6 tuyến đường với tổng chiều dài 6,95km, gồm 1 tuyến đường liên thôn dài 1,28km, 3 tuyến đường trục thôn dài 5,35km, 2 tuyến đường trục thôn dài 0,32km và đến cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Liên Khê, tổng vốn đầu tư hơn 131 tỷ đồng.

Tại xã Lưu Kiếm, 12 tuyến đường cũng được khởi công với tổng chiều dài hơn 4,7km và xây mới phòng học Trường THCS Lưu Kiếm với tổng vốn đầu tư hơn 75 tỷ đồng.

Đáng nói, trong số 12 tuyến đường, có 4 tuyến đường trục thôn dài hơn 1,9 km, quy mô mặt đường rộng 5,5m, 8 làn xe dài hơn 2,8 km, quy mô mặt đường 3,5m. , dự kiến ​​sẽ được hoàn thành. hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2022.

Theo UBND huyện Thủy Nguyên, xã Liên Khê và xã Lưu Kiếm là 2 trong 5 xã của huyện sẽ xây dựng nhà mới kiểu mẫu từ năm 2021, mục tiêu đặt ra là hoàn thành vào năm 2022. Thời gian khởi công các công trình là cơ sở để các xã triển khai xây dựng các công trình, hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.

Xây dựng nhà mới kiểu mẫu tại xã Lưu Kiếm.Ảnh: Đinh Mười.

Xây dựng nhà mẫu tại xã Lưu Kiếm. Đình Mười.

Đến năm 2024, huyện Thủy Nguyên phấn đấu có 35/35 xã đạt tiêu chí xã nông thôn nâng cao, thôn nông thôn kiểu mẫu theo hướng đô thị, huyện trở thành nông thôn kiểu mẫu.

Song song với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 80-85 triệu đồng / người / năm trở lên, tăng 1,3-1,4 lần so với năm 2020, tỷ lệ lao động trong độ tuổi. nhóm sẽ tăng lên. Trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt ≥ 95%. Trên địa bàn không còn hộ nghèo, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100% và tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý đạt 98% trở lên.

Mục tiêu của huyện Thủy Nguyên trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là: Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, đồng bộ về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội. , quốc phòng – an ninh, kết hợp chặt chẽ với quy hoạch đã được phê duyệt để phát triển nông thôn mới theo không gian hài hòa, bền vững.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, cải thiện môi trường sống, giữ gìn an ninh, trật tự, nâng cao sức mạnh và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng phù hợp, kết nối hoàn chỉnh, đồng bộ, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, xây dựng đô thị.

Leave a Comment