Kiến Xương duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 1.260ha

Rate this post

Kiến Xương duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 1.260ha

Thứ 6, 23/09/2022 | 14:55:35

20 lượt xem

Show nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Kiến Xương đạt trên 1.260ha; trong đó diện tích nuôi nước ngọt 1,169ha, diện tích nuôi dưỡng nước 95,7ha.


Mô hình nuôi thủy sản ở xã Hồng Tiến.

Để nâng cao hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản cùng với tuyên bố tuyên truyền, vận hành nhân dân đưa ra những đối tượng nuôi mới cho năng suất, nâng cao giá trị, tích cực ứng dụng các khoa học tiến bộ vào sản xuất, UBND huyện chỉ đạo các chuyên ngành hướng dẫn các phương pháp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh trên các nuôi đối tượng; huấn luyện tổ chức, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về phòng, chống bệnh dịch trên thủy sản tại một số địa phương; rà soát, đánh giá công việc thực hiện nuôi thủy sản trong ao bán nổi.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 3 xã nuôi thủy sản trong ao bán nổi là Bình Định, Vũ Bình và Vũ Hòa với tổng diện tích 9,9ha. Đây là mới nuôi dưỡng phương pháp, không cần đào ao, chỉ cần tạo bờ biển trên mặt ruộng, để lại hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần so với cấy lúa và nuôi thủy sản trên ao truyền thống, mở hướng đi mới in nuôi trồng thủy sản của địa phương.

Thu Thủy

Leave a Comment