Lấy văn hóa làm động lực phát triển

Rate this post

Phát động đợt thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô” Xây dựng nếp sống văn hóa ở chung cư

Nhiều thay đổi tích cực

Ghé thăm thị xã Sơn Tây, đến tổ dân phố La Thành (phường Viên Sơn), bạn dễ dàng chứng kiến ​​cảnh con đường bê tông thông thoáng, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Được biết, tại đây, các gia đình chủ yếu là hộ kinh doanh, buôn bán dịch vụ. Cán bộ, nhân dân tổ dân phố luôn đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên toàn thị xã Sơn Tây.

Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tổ dân phố ngày càng được nâng cao. Riêng năm 2021, tổ dân phố La Thành sẽ thực hiện các cuộc vận động ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện với tổng số tiền 12 triệu đồng; phối hợp với các cấp, các ngành tặng 50 suất quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Được biết, việc phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện tốt công tác tự quản; phát huy dân chủ, đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh”… không chỉ ở tổ dân phố La Thành.

Ở góc độ tổ chức đoàn thể, Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Phí Thị Vân Phượng cho biết, thời gian qua, các cấp công đoàn thị xã tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”. Trong công nhân, viên chức, người lao động, gắn với đăng ký xây dựng danh hiệu “tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, vận động công nhân, viên chức, người lao động thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố bằng những hành động thiết thực. Tích cực tổ chức hội chợ sức khỏe, hội thao, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người lao động.

Thực tế, để thực hiện mục tiêu phát triển thị xã gắn với bảo tồn văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh, Thị ủy Sơn Tây đã ban hành Chương trình số 11-CTr / TU ngày 21/12/2020 về “Phát triển văn hóa – xã hội trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 ”; Nghị quyết số 12-NQ / TU ngày 01/6/2022 về tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, gắn với phát triển kinh tế, du lịch của thị xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 22-CTr / TU, ngày 31/3/2022 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ / TU về phát triển công nghiệp văn hóa của Thành ủy Hà Nội.

Thị ủy Sơn Tây cũng đã chỉ đạo UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 119 / KH-UBND ngày 24/02/2021 về việc tổ chức, thực hiện Chương trình số 06-CTr / TU của Thành ủy Hà Nội; chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 và 2022; đồng thời định kỳ báo cáo năm để đánh giá những mặt mạnh, hạn chế, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Lan tỏa tinh thần xây dựng nếp sống văn hóa

Tại thị xã Sơn Tây, qua sự chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, đến nay công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn được duy trì. được triển khai hiệu quả và đồng bộ. Cụ thể, đã chỉ đạo bảo tồn và quản lý 244 di tích, 65 lễ hội, 6 nghề thủ công, 5 tập quán xã hội và 2 hội diễn. Công tác xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình cũng được quan tâm, chú trọng. Qua đánh giá, năm 2021 có 95,6% gia đình đạt danh hiệu văn hóa (cùng kỳ tăng 1,2%, tăng 5,6% so với kế hoạch); 61/62 tổ dân phố văn hóa bằng 98,4% (giảm 1,6% so với cùng kỳ, tăng 26,4% so với KH); 48/56 làng văn hóa, bằng 85,7% (giảm 5,4% so với cùng kỳ, tăng 23,7% so với KH); công nhận mới 2 cơ quan, đơn vị, nâng tổng số lên 125 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Thị xã cũng tổ chức Hội thi “Giữ đường, phố xanh – sạch – đẹp” thị xã Sơn Tây năm 2021 và 2022 nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các xã, phường, thôn, tổ dân phố trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đường phố xanh – sạch – đẹp. Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn vệ sinh, cải tạo đường, phố. cảnh quan môi trường. Huy động các nguồn lực xã hội hóa để trang trí các tuyến phố, đường phố với cờ, hoa, cây xanh, vẽ tranh tường, quét vôi, sơn lại cửa, lắp thêm đèn trang trí, … xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; treo – dán – tranh quảng cáo rác gây mất mỹ quan đô thị.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được quan tâm chỉ đạo. Năm 2022, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đặc biệt là các cuộc thi như: Nông dân tài năng, Duyên dáng áo dài nữ Sơn Tây, Tôi yêu Sơn Tây, Hội thao CNVCLĐ. Đặc biệt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức hàng tuần trên phố đi bộ, tạo không gian văn hóa thu hút đông đảo người dân tham gia.

Công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa được Sơn Tây thực hiện có hiệu quả. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thông qua nguồn xã hội hóa như: Giải bơi chải, hội vật tranh cúp Phùng Hưng, giải đua thuyền truyền thống năm 2022; Khai mạc Năm Du lịch Sơn Tây – Xứ Đoài và đưa vào hoạt động Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây …

Ông Vũ Dư Hùng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sơn Tây cho biết: Tại thị xã Sơn Tây, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động liên quan. Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền tích cực, hiệu quả, đến năm 2021 và 2022 Chương trình số 06-CTr / TU và Nghị quyết số 09-NQ / TU đã từng bước đi vào cuộc sống, cùng với các chỉ thị, nghị quyết về văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”đã tạo chuyển biến quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, được đông đảo nhân dân trên địa bàn thị xã tích cực hưởng ứng. nộp đơn, tham gia.

Đáng chú ý, với phương châm Đảng viên luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần lãnh đạo, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công sở”. công khai ”gắn với thực hiện phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. nếp sống văn hóa mới từng bước được định hình, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, từ đó từng bước hình thành những chuẩn mực văn hóa của tổ chức, cá nhân nơi công cộng cũng như chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng nền nếp, kỷ cương. , đội ngũ nhân viên trách nhiệm, tận tâm và thân thiện. /.

Leave a Comment