Lấy ý kiến ​​quy hoạch tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Rate this post

Cà Mau là tỉnh có diện tích nuôi trồng thủy sản khá lớn, chiếm 1/4 diện tích nuôi trồng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long. Cà Mau cũng là địa phương duy nhất trong cả nước có 3 mặt giáp biển với nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng của tỉnh ở mức thấp, cụ thể, tăng trưởng GRDP của Cà Mau giai đoạn 2011-2020 chỉ đạt 4,7%, thấp hơn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và bình quân chung của cả nước. . quốc gia.

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã cơ bản hoàn thành. Ảnh Internet

Thông tin tại hội thảo tham vấn quy hoạch tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra mới đây, ông Huỳnh Quốc Việt – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau – cho biết: Với những thuận lợi và thách thức với những hiểu biết trên, tỉnh Cà Mau luôn ý thức rằng, muốn phát triển phải có quy hoạch tốt, xác định đúng định hướng, mục tiêu trọng tâm, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Vì vậy, Cà Mau xác định quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng và lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành phối hợp với các đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo quy hoạch tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2030. , tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch đã đề cập đầy đủ hiện trạng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, dân số, xã hội và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Cà Mau, phấn đấu đến năm 2025, Cà Mau trở thành tỉnh phát triển. của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, bản thảo này đã cơ bản hoàn thành.

Theo ông Huỳnh Quốc Việt, quy hoạch là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện, thống nhất phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập và đối ngoại trên địa bàn; là cơ sở để hoạch định chính sách, quy hoạch đầu tư và tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn và văn minh.

Về dự thảo Quy hoạch tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhiều chuyên gia nhận xét dự thảo về cơ bản đủ điều kiện để nghiệm thu, tuy nhiên vẫn cần phải xem xét. rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền. Cụ thể, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Khoa Quy hoạch và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhận xét, theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch vùng tỉnh là quy hoạch tổng hợp và phải phù hợp với quy hoạch vùng, vùng. Công nghiệp quốc gia. Trong bối cảnh chưa có quy hoạch vùng và quy hoạch ngành quốc gia chưa hoàn chỉnh, quy trình lập quy hoạch tỉnh phải có nhiều vòng thảo luận để thống nhất với các cấp quy hoạch ngành quốc gia và các tỉnh trong vùng để đi đến đích cuối cùng. Nếu các vấn đề mang tính chất vùng có thể thống nhất và kết nối với hệ thống quốc gia thì các phương án quy hoạch vùng tỉnh sẽ đảm bảo đúng tinh thần tích hợp và tuân thủ.

Đối với công tác đánh giá tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, tài nguyên biển và hệ sinh thái biển, hải đảo, Cà Mau cũng cần đánh giá rõ hơn tài nguyên du lịch với lợi thế là đặc điểm khác nhau của rừng ven biển và rừng ven biển. Tài nguyên biển của tỉnh kết hợp với những nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt và những sản phẩm truyền thống đặc sắc tạo nên tiềm năng thu hút và phát triển du lịch của Cà Mau.

Bên cạnh đó, theo PGS.TS. PGS.TS Vũ Thanh Ca, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, dự thảo chưa thể hiện rõ nội dung định hướng sử dụng mặt biển, đáy biển do tỉnh Cà Mau quản lý và chưa được đề cập đến. xác định rõ ranh giới, diện tích vùng biển do tỉnh Cà Mau quản lý. Vì vậy, cần thảo luận về tài nguyên nước mặt và nước ngầm của tỉnh, đưa ra con số dự báo về trữ lượng nước dưới đất và đánh giá khả năng khai thác nước dưới đất; Cần phải thảo luận về Kịch bản biến đổi khí hậu năm 2020, bao gồm cả lượng mưa gia tăng trong cả mùa mưa và mùa khô.

Được biết, ý kiến ​​của các chuyên gia là cơ sở để Cà Mau tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến ​​để đưa ra những nội dung sát với tình hình thực tế của tỉnh; về định hướng, quan điểm phát triển cần rõ ràng hơn, thể hiện rõ hơn phương hướng và lý luận phát triển của tỉnh.

Leave a Comment