Lợi dụng hoạt động tôn giáo để gây phức tạp về an ninh, trật tự

Hưởng thụ
Rate this post

Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng những kẻ cực đoan lợi dụng sự nhạy cảm của vấn đề tôn giáo, cho rằng Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo (trước đây) và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành là “đàn áp tôn giáo” của pháp luật Nhà nước Việt Nam, không tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển. Từ đó, làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa các tôn giáo với chính quyền các cấp, móc nối, cấu kết với một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thành lập hoặc tích cực tham gia các hội, nhóm trái pháp luật. , nhân danh tôn giáo để tập hợp, phát triển các lực lượng chống đối.

Một số chức sắc cực đoan lợi dụng các vấn đề chính trị – xã hội phức tạp để kích động tín đồ xuống đường biểu tình, gây mất ổn định chính trị – xã hội. Điển hình, lợi dụng sự cố môi trường tại các tỉnh miền Trung do Formosa gây ra, một số chức sắc Công giáo cực đoan ở Giáo phận Vinh đã tổ chức, kích động giáo dân tổ chức nhiều cuộc biểu tình, tuần hành dưới danh nghĩa “bảo vệ môi trường”, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại các địa phương.

Ngoài các hoạt động vi phạm pháp luật về đất đai, trong hoạt động tôn giáo còn có các trường hợp không tuân thủ các quy định của pháp luật như điều động, bổ nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong hoạt động tôn giáo. tôn giáo; Việc thành lập các cơ sở tôn giáo trực thuộc chưa được chính quyền phê duyệt.

Một số cơ sở đào tạo tôn giáo chưa thực hiện nghiêm túc môn Lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam là môn học chính thức trong chương trình giảng dạy. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại tình trạng “đào tạo kép”, cụ thể là đào tạo chức sắc trong nước kết hợp đào tạo chức sắc trái phép ở nước ngoài vẫn diễn ra ở một số tôn giáo. Nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã triệt để lợi dụng việc tranh chấp, khiếu kiện đất đai liên quan đến tôn giáo để kích động các hoạt động chống đối.

Ngoài ra, ở một số cơ sở tôn giáo đã xảy ra hiện tượng thương mại hóa hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng lòng tin của nhân dân để trục lợi, phát triển các hoạt động tâm linh mang màu sắc mê tín dị đoan. như các hoạt động cúng sao giải hạn, bói toán, đọc quẻ, cúng sao giải hạn, Câu lạc bộ những người yêu thích…

Hoạt động lợi dụng tôn giáo, vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị – xã hội là hoạt động hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. các dân tộc, gây chia rẽ giữa các tôn giáo, giữa tôn giáo với chính quyền, giữa giáo dân và đồng bào không theo tôn giáo, tạo nhân tố phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mâu thuẫn xã hội. .

Thủ đoạn của chúng không chỉ âm mưu tác động đến tâm lý, tư tưởng của một bộ phận quần chúng nhân dân, tín đồ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình yên của nhân dân, tác động xấu đến đời sống xã hội, gây chia rẽ. trong các tổ chức tôn giáo.

Thực tế đã xảy ra một số vụ mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân liên quan đến tôn giáo do tác động của các hoạt động trên. Sự ổn định chính trị – xã hội ở một số nơi, có lúc bị ảnh hưởng, gây tâm lý bức xúc, phản ứng của tín đồ đối với chính quyền; gây chia rẽ chính quyền với tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặc dù các thế lực xấu đã chống phá mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng đồng bào, chức sắc, tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam vẫn luôn tin tưởng vào kinh nghiệm của chúng. có bản lĩnh chính trị, Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín lãnh đạo, phát triển đất nước; Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được bảo đảm tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.