Ngành công nghệ số sẽ đóng góp 10% GRDP của Cần Thơ

Rate this post

Quy hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành.

Quy hoạch nhằm phát triển số lượng doanh nghiệp công nghệ số với các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số hiện đại, góp phần hỗ trợ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn TP. Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Một mục tiêu của Cần Thơ đến năm 2025 là đưa Khu CNTT tập trung Cần Thơ đi vào hoạt động hiệu quả, trên 80% diện tích xây dựng trong khu là của các doanh nghiệp thuê, thu hút các doanh nghiệp đầu ngành công nghệ số. các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Khu.

Cũng đến năm 2025, doanh nghiệp công nghệ số chiếm 10% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; doanh thu ngành công nghệ số đóng góp 5 – 6% GRDP; các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng trên 30% nhu cầu của thành phố và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 gồm: doanh nghiệp công nghệ số chiếm 15% tổng số doanh nghiệp tại Cần Thơ. Doanh thu ngành công nghiệp số đóng góp 10% GRDP.

Cùng với đó, đến năm 2030, các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng trên 50% nhu cầu của thành phố và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 70% sản phẩm, dịch vụ số có ứng dụng công nghệ mở hoặc công nghệ mới như AI, IoT, Big Data, Blockchain …

Trong kế hoạch, UBND TP Cần Thơ cũng xác định rõ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn gồm: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển. doanh nghiệp công nghệ số; Phát triển kinh doanh; phát triển hạ tầng kỹ thuật số; phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường; phát triển nguồn nhân lực công nghệ số; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số của địa phương; đảm bảo kinh phí.

Cụ thể, về cơ chế, chính sách, sẽ rà soát, đề xuất các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ số; thực hiện có hiệu quả đồng bộ các cơ chế, chính sách của Chính phủ và thành phố về thử nghiệm có kiểm soát với ứng dụng công nghệ số, các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh công nghệ số mới.

Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp số đăng ký thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận, gia nhập thị trường trong và ngoài nước …

Đối với nhiệm vụ phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, Cần Thơ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các giải thưởng sản phẩm công nghệ số của Trung ương và địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số tham gia chương trình các nền tảng đồng hành chuyển đổi số…

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Từ đầu năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 01 về đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ, theo mô hình một số nước có nền kinh tế phát triển dựa trên doanh nghiệp công nghệ số, đến năm 2030, Việt Nam cần ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số để phát triển kinh tế số, xây dựng thành phố thông minh, chính phủ điện tử, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội và thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Theo số liệu từ báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 5/2022, cả nước có 66.800 doanh nghiệp công nghệ số, tăng gần 3.000 doanh nghiệp so với tháng 12/2021.

Leave a Comment