Nhân viên chính của Golden Kamuy Anime đã qua đời

Rate this post

Kamuy vàng

Tin buồn đến từ việc sản xuất Kamuy vàng TV anime hôm nay, với thông báo rằng một trong những nhân viên chính của chương trình đã qua đời vào thứ Ba, ngày 1 tháng 11. Do đó, các tập 43-49 sẽ bị hoãn lại với nhiều chi tiết hơn sẽ được chia sẻ vào một ngày sau đó.

Nhân viên chưa được nêu tên tại thời điểm viết bài này.

Các Kamuy vàng Các nhân viên hiện cũng đang thảo luận về kế hoạch phát hành đĩa Blu-ray / DVD tiếp theo cho bộ truyện tại Nhật Bản.


Suy nghĩ của chúng tôi gửi đến bạn bè, thành viên gia đình và đồng nghiệp của nhân viên đã đi qua.

Nguồn: Trang web chính thức

Leave a Comment