Nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo 359. đường bộ

Rate this post

Thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 359 đoạn qua huyện Thủy Nguyên, xã Thủy Triều với 265 hộ dân có diện tích nằm trong diện thu hồi. Các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của thành phố được UBND quận thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền xã Thủy Triều đã phối hợp với các ban, ngành chức năng, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhiều hộ dân xã Thủy Triều đã chủ động tháo dỡ công trình, vật kiến ​​trúc, bàn giao mặt bằng dù thời tiết không thuận lợi.

Theo đó, việc xây dựng phương án tái định cư, sơ đồ tái định cư, huyện yêu cầu các ngành chức năng, cùng địa phương công khai cho các hộ dân biết; Việc tổ chức bốc thăm tái định cư đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch dưới sự giám sát của các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Đối với việc xác định nguồn gốc đất chỉ thu hồi đất, huyện căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật; đối với đơn giá vật kiến ​​trúc được quy định chi tiết trong quyết định của UBND TP.

Về tỷ lệ phá dỡ công trình, vật kiến ​​trúc, để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân cũng như đảm bảo các cơ quan của huyện thực hiện đúng quy định của pháp luật, huyện thuê đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng từng phương án chặt phá, phá dỡ cho từng hộ gia đình…

Kết quả, đến nay, toàn xã Thủy Triều đã có 255 hộ chủ động tháo dỡ, bàn giao mặt bằng, trong đó 243 hộ đã bàn giao mặt bằng, 12 hộ tháo dỡ công trình và bàn giao trước ngày 16/8/2022. .

Đáng chú ý, sau hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Huy Hoàng với các hộ dân ngày 11/8, có thêm 2 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, 14 hộ tự nguyện di dời. tháo dỡ công trình, vật kiến ​​trúc để bàn giao mặt bằng.

Như vậy, đến giữa tháng 8/2022, xã Thủy Triều đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 359.

ĐỂ BIẾT