Nhiều hoạt động Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Định

Rate this post

Ngày 16/6, tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Định lần thứ XVI với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Định trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước ”.

Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc miền núi tỉnh Bình Định được tổ chức luân phiên 2 năm một lần tại các huyện trung du miền núi của tỉnh. Lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh không thể thiếu của các dân tộc Bana, Chăm, H’Rê trên địa bàn. Thông qua lễ hội, các sắc thái văn hóa truyền thống của các dân tộc được biểu diễn, bảo tồn, phát huy và nâng cao trên nhiều lĩnh vực như lễ hội dân gian, dân ca, dân vũ, văn nghệ, văn học dân gian. văn hóa ẩm thực, phong tục tập quán và các hoạt động văn hóa, thể thao khác …, góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Lễ hội thu hút hàng trăm nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và nhân dân 6 huyện miền núi tỉnh Bình Định. Lễ hội có 5 phần gồm: Hội trại đẹp, biểu diễn nghệ thuật quần chúng, nét đẹp lễ hội, diễn xướng lễ hội dân gian, nghề truyền thống, giao lưu nghệ thuật cồng chiêng, nghệ thuật ẩm thực.

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định cho biết: “Lần này chúng tôi tổ chức lễ hội có ý nghĩa rất đặc biệt. Mong muốn là làm sao để kết nối đồng bào các dân tộc huyện miền núi, thông qua sự kiện này sẽ xích lại gần nhau hơn, đoàn kết, yêu thương nhau hơn.

Leave a Comment