Phấn đấu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm chế biến thủy sản trọng điểm của cả nước

Rate this post

(Hình minh họa).

(Haiphong.gov.vn) – Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách hiện có nhằm tạo thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản, là 1 trong 6 nhiệm vụ được UBND Thành phố đề ra trong Kế hoạch thực hiện. của Đề án Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 1408 / QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân TP.

Quy hoạch nhằm phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản của Thành phố với quy mô lớn, đảm bảo hiện đại, hiệu quả và bền vững theo tiêu chí đáp ứng nhu cầu và quy định của thị trường tiêu thụ. tiêu thụ. Gắn với kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chiến lược phát triển ngành thủy sản; nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế và tiếp tục hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị thủy sản quốc gia và xuất khẩu. Phấn đấu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu tăng 4 – 5% / năm, đưa thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm chế biến thủy sản trọng điểm của cả nước.

Mục tiêu của Quy hoạch là đến năm 2030, Hải Phòng có trên 70% số cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu đạt trình độ và năng lực công nghệ sản xuất từ ​​trung bình đến tiên tiến. Từng bước hình thành các chuỗi giá trị, liên kết sản xuất từ ​​nuôi trồng, khai thác đến chế biến sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm; quan tâm đến chế biến để đáp ứng thị trường trong nước. Ứng dụng và phát triển theo chiều sâu công nghệ chế biến hàng xuất khẩu, đổi mới dây chuyền, thiết bị, công nghệ chế biến tiên tiến, hiện đại, cải tiến mẫu mã, bao bì … đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Triển khai cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, chế biến thủy sản; nguồn nguyên liệu và kiểm soát nguyên liệu chế biến thủy sản; đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả chế biến thủy sản; phát triển và chế biến các sản phẩm thủy sản có giá trị gia tăng cao; phát triển thị trường tiêu thụ thủy sản; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm (liên kết dọc) từ khai thác, nuôi trồng, thu mua nguyên liệu, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hướng tới sản xuất bền vững nhằm tăng sức cạnh tranh. tại thị trường nước ngoài cũng như đáp ứng các cam kết trong các hiệp định thương mại.

Trước mắt, thành phố tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về chế biến và tiêu thụ thủy sản trên địa bàn thành phố để kết nối, tích hợp với hệ thống dữ liệu trung tâm. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến ​​thức pháp luật về nguyên liệu thủy sản hợp pháp để chế biến cho đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật tại doanh nghiệp
thu mua, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Xây dựng các mô hình phát triển sản phẩm thủy sản truyền thống, đặc sản, có thương hiệu, đảm bảo chất lượng cao, an toàn thực phẩm, tiện lợi, giá cả cạnh tranh, mô hình điểm. Liên kết theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm thủy sản khai thác, nuôi trồng trên địa bàn thành phố …

Minh Hao

Leave a Comment