Phần Lan, Thụy Điển tiến thêm một bước nữa để chính thức gia nhập NATO

Rate this post

Leave a Comment