Quận Bình Thủy cần sớm ban hành các giải pháp nâng cao các chỉ số cải cách hành chính

Phong Thủy
Rate this post

Thứ năm, ngày 4 tháng 8 năm 2022, 11:08 sáng

Ngày 3/8, Đoàn kiểm tra công tác CCHC TP Cần Thơ đã kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Bình Thủy. Đồng chí Trương Hồng Dư, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND quận Bình Thủy, quận đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số; thành lập, kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Thành lập 54 nhóm cộng đồng công nghệ số với 369 thành viên.

Hiện tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 59,97% (cấp quận) và 67,24% (cấp phường); tỷ lệ bình quân chung toàn huyện đạt 62,7%, tăng 41,12% so với năm 2021, vượt 32,7% so với mục tiêu kế hoạch CCHC năm 2022. Huyện đã hoàn thành việc phê duyệt đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, tinh giản biên chế theo lộ trình.

Đoàn kiểm tra CCHC thành phố tiến hành kiểm tra thực tế tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường An Thới, quận Bình Thủy.

Qua kiểm tra thực tế tại UBND phường An Thới và các phòng, ban chuyên môn của quận, đoàn kiểm tra cho rằng việc niêm yết thủ tục hành chính chưa đầy đủ. Hầu hết các phòng, ban chuyên môn cấp quận, huyện và UBND phường chưa thực hiện luân chuyển, xử lý văn bản bằng phần mềm.

Riêng tại UBND phường An Thới, công chức chưa luân chuyển, xử lý hồ sơ bằng phần mềm quản lý văn bản; Việc luân chuyển, xử lý văn bản từ lãnh đạo phường đến chuyên viên chỉ chiếm 20% văn bản đến được luân chuyển, xử lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận một cửa còn thiếu, gây khó khăn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đoàn kiểm tra kiến ​​nghị địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu CCHC tại các cơ quan, đơn vị; cần công khai tài chính và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá bồi thường. Đồng thời, sớm ban hành kế hoạch giải pháp nâng cao các chỉ số CCHC; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Theo Tú Anh / Báo Cần Thơ

Xem bài gốc tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published.