Top 10 quan lớn tuần tranh được đánh giá cao nhất – https://essaha.info

Rate this post
https://essaha.info tổng hợp và liệt ra những quan lớn tuần tranh dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Sự thật về Quan Lớn Tuần Tranh – Nghiên Cứu Lịch Sử

 • Tác giả: Sự
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1384 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

2.Hoài Thanh Hát Văn Như Khóc l Nỗi Oan Quan Tuần Vang Trời Nam

 • Tác giả: Hoài
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1135 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

3.Quan Lớn Tuần Tranh – Phủ Dầy Nam Định

 • Tác giả: Quan
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1235 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

4.Quan Lớn Tuần Tranh Là Ai? Đền Thờ Và Sự Tích – Tuvicaimenh.com

 • Tác giả: Quan
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(705 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Đền Tranh một năm tổ chức ba mùa lễ hội: Hội tháng 2, từ ngày 10 đến 20 tháng 2, trọng hội vào ngày14 là ngày sinh của Quan Lớn Tuần Tranh, đây là hội chính …

Xem ngay

5.Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh là ai? Đền thờ ở đâu … – Văn hóa tâm linh

 • Tác giả: Quan
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(614 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

6.Sự thật về Quan Lớn Tuần Tranh – Anh hùng dân tộc, danh tướng …

 • Tác giả: Sự
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1756 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Sự xác nhận chính danh của Quan Lớn Tuần Tranh là Cao Lỗ đã làm vinh quang rạng rỡ cho Vị Anh Hùng cứu nước đầu tiên của Dân tộc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu …

Xem ngay

7.Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh là ai? Đền thờ ở đâu? – Tứ … – Blog NVC

 • Tác giả: Quan
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1550 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:

Xem ngay

8.Quan Lớn Tuần Tranh Là Ai? Sự Tích & Đền Thờ Ở Đâu?

 • Tác giả: Quan
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1534 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.HOÀI THANH Hát Văn QUAN LỚN TUẦN TRANH Như Khóc

 • Tác giả: HOÀI
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1130 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:

Xem ngay

10.QUAN LỚN ĐỆ NGŨ TUẦN TRANH VÀ NỖI OAN RUNG ĐỘNG …

 • Tác giả: QUAN
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1085 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Một trong những câu chuyện oan tình khiến tôi ám ảnh mãi đó là NỖI OAN DẬY ĐẤT TRỜI của QUAN LỚN TUẦN TRANH. Dân gian tương truyền như sau:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về quan lớn tuần tranh trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Leave a Comment