Quan tâm thiết thực để đoàn viên yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình

Rate this post

Nhân “Ngày Gia đình Việt Nam” 28/6, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đã trao đổi với phóng viên Báo Lao động Hà Nội về kết quả đạt được. đạt và phát triển phong trào xây dựng “Gia đình công nhân tiêu biểu” trong các cấp Công đoàn trên địa bàn Thủ đô.

PV: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực, dưới góc độ là người lãnh đạo LĐLĐ TP, đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình nói chung và phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ đạt chuẩn? biểu hiện ”nói riêng?

Quan tâm thiết thực để đoàn viên yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình
Đ / c Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trao bằng khen “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa: Gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi kết nối, đoàn kết các thế hệ, giữ gìn và phát huy những chuẩn mực, giá trị, tinh hoa văn hóa dân tộc, cội nguồn của đại đoàn kết. cả dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công việc gia đình, Người khẳng định: “Phải quan tâm đến gia đình, vì nhiều gia đình cộng lại mới tạo thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội càng tốt. , gia đình càng tốt, hạt nhân của xã hội là gia đình ”.

Đắm mình trong tư tưởng, đồng thời quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành phố Hà Nội về công tác gia đình, những năm qua, Công đoàn các cấp TP. Thủ đô luôn chú trọng thực hiện công tác gia đình theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Các nội dung công tác gia đình được Công đoàn lồng ghép, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đảm việc nhà, đảm việc nhà”…

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện có hiệu quả công tác vận động người lao động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và triển khai sâu rộng phong trào “Gia đình công nhân tiêu biểu”, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Công đoàn nhằm giúp người lao động yên tâm công tác, lao động, sản xuất, cống hiến cho xã hội.

Đặc biệt, hoạt động biểu dương “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” đã trở thành hoạt động thường niên của các cấp Công đoàn Thủ đô nhằm tôn vinh, nhân rộng những gia đình gương mẫu của CNVCLĐ Thủ đô thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước. . Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, học tập, lao động giúp ích cho cộng đồng, nuôi dạy con ngoan, học giỏi; biểu dương những nam CNVCLĐ tiêu biểu trong việc chia sẻ công việc gia đình, hoàn thành tốt trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình, hoàn thành xuất sắc công tác xã hội và chuyên môn.

Quan tâm thiết thực để đoàn viên yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình
Đ / c Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu chế xuất Hà Nội thăm hỏi công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long trước khi vào khám, tư vấn sức khỏe. tự do

PV: Như đồng chí đã nói, việc triển khai sâu rộng phong trào “Gia đình công nhân tiêu biểu” là một trong những nội dung quan trọng của công tác gia đình ở các cấp Công đoàn Thủ đô. Xin đồng chí cho biết những giải pháp cụ thể mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã thực hiện cũng như kết quả cụ thể của phong trào này trong thời gian qua?

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa: Để phong trào có sức lan tỏa và hấp dẫn, trước hết phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, giúp người lao động hiểu rõ tầm quan trọng của công tác gia đình và ý nghĩa của phong trào xây dựng “Gia đình công nhân tiêu biểu”. Theo đó, theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, hàng năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác xây dựng gia đình văn hóa trong CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn Thành phố cũng kịp thời triển khai, tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; kiến thức về công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; kiến thức về nuôi dạy, giáo dục trẻ em… qua đó giúp nâng cao nhận thức cho người lao động, góp phần giảm thiểu bạo lực gia đình; tăng cường giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách cư xử tốt đẹp trong gia đình.

Cùng với công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Đảm việc nhà – đảm việc nhà”, “Mẹ đảm việc tốt – con học tốt” cũng được Công đoàn phát động sâu rộng, qua đó động viên, khích lệ nữ CNVCLĐ. vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con khỏe, cháu ngoan, học giỏi. Thiết thực hơn, các cấp Công đoàn Thủ đô thường xuyên chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, bảo đảm việc làm, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác. các chế độ, chính sách đối với người lao động, là cơ sở đảm bảo cho mỗi gia đình người lao động có tiêu chí ổn định và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em bằng việc khen thưởng học sinh giỏi hàng năm, trao học bổng cho các em có thành tích xuất sắc. trong học tập, trợ cấp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết với số tiền hàng tỷ đồng. Thông qua các hoạt động cụ thể, Công đoàn đã góp phần làm phong phú thêm đời sống vật chất tinh thần của CBCNV, giúp mỗi CBCNV có động lực để giữ lửa và xây dựng tổ ấm, từ đó giúp mỗi CBCNV có động lực vươn lên. Hiệu quả phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ” tiêu biểu ngày một nâng cao.

Quan tâm thiết thực để đoàn viên yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Từ sự nỗ lực của tổ chức công đoàn các cấp, các ngành, đặc biệt là sự vươn lên của mỗi gia đình CNVCLĐ, hàng năm thành phố có thêm nhiều gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Riêng năm 2022, toàn thành phố có 4.317 công đoàn cơ sở tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 32.374 gia đình tiêu biểu với số tiền thưởng trên 10 tỷ đồng; 3.336 gia đình tiêu biểu được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khen thưởng với tổng số tiền thưởng trên 2,4 tỷ đồng và 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng.

PV: Phó Chủ tịch Thường trực có suy nghĩ gì về các “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” của Thủ đô?

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa: “Gia đình công nhân viên chức” tiêu biểu nói chung và 100 “gia đình công nhân viên chức Thủ đô” tiêu biểu nói riêng, dù là gia đình truyền thống quy mô 3, 4 thế hệ hay gia đình hạt nhân, dẫu có khác nhau. Hoàn cảnh, hoàn cảnh, bí quyết xây dựng hạnh phúc gia đình tuy khác nhau nhưng đều có điểm chung là mỗi thành viên trong gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Không ngừng phấn đấu, vượt khó để hoàn thiện bản thân.

Đây là những gia đình CNVCLĐ Thủ đô luôn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của gia đình Việt Nam, biết vượt khó vươn lên, mọi thành viên trong gia đình yêu thương, tôn trọng nhau, biết chia sẻ trách nhiệm. trong gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, biết tạo sự bình đẳng giữa các thành viên. Đặc biệt, các dòng họ đều có con ngoan trò giỏi, hiếu thảo với ông bà, kính trên nhường dưới, đạt học sinh giỏi, đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia và quốc tế. hứa hẹn sẽ đóng góp nhiều cho xã hội, cho tương lai của đất nước.

Quan tâm thiết thực để đoàn viên yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa trao hỗ trợ máy tính học trực tuyến cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Thành quả của những gia đình hôm nay chính là mầm đẹp gieo mầm cho bao gia đình hạnh phúc mai sau. Có sức lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng, để ngày càng có nhiều gia đình hạnh phúc, vượt qua khó khăn, vươn lên thành công trong cuộc sống.

Tôi tin rằng mỗi gia đình công nhân Thủ đô tiêu biểu sẽ trở thành những gia đình gương mẫu trong cộng đồng dân cư; ngày càng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, góp phần phát triển phong trào xây dựng gia đình tiêu biểu trong CNVCLĐ Thủ đô.

Xin chân thành cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực!

Phạm Điệp (trình diễn)

Leave a Comment